Üldkoosolek

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek

toimub 06.novembril 2012 kell 13.00

Kasepää rahvamajas, Sõpruse 105, Kasepää küla, Jõgevamaa

Päevakord:

1.    Juhatuse otsuste tutvustamine

2.    Alla 63911,66 euro suuruste projektide tutvustamine

3.    Euroopa Kalandusfondi rahastuse saanud sadamate kasutamine

4.    2013. a rakenduskava arutelu

5.    Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 SWOT analüüsi tutvustus

6.    Jooksvad küsimused

Lisainfo tel: 57404945

Kersti Oja

PKAK tegevjuht

 
2013. a töögraafik

Scroll to Top