Taotlusvoorud

I voor 10.-19. juuni 2024 (kuni kl 15:00) Lisainfo: https://pkak.ee/uudised/perioodi-2021-2027-kogukonna-juhitud-kohaliku-arengu-toetus-1-taotlusvoor/

 Eelarve:

2024.aasta,  kogueelarvest 45%
Tegevussuund Tegevussuuna eelarve kokku 2024. a eelarve
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine 1424938,89 641222,50
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine 949959,26 427481,67
3. Majandustegevuste mitmekesistamine 474979,63 213740,83
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine 237489,82 106870,41
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine 1424938,89 641222,50
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine 237489,82 106870,41
Scroll to Top