„Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ 1. taotlusvoor

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) kuulutab välja EMKVF meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ 1. taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 10.-19. juuni (kuni kl 15.00) 2024 e-PRIA keskkonnas https://epria.pria.ee

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+” tegevussuundades:

Tegevussuund2024 eelarve (euro)
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine641 222,50
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine427 481,67
3. Majandustegevuste mitmekesistamine213 740,83
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine106 870,41
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine641 222,50
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine106 870,41

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Peipsi kalanduspiirkonna 2030+ strateegiale ja regionaalministri 18. oktoobri 2023 määruses nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ poolt esitatud nõuetele.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+, regionaalministri 18. oktoobri 2023 määruse nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“, PKAK projektitoetuste taotluste hindamise ja menetlemise korra (sh hindamiskriteeriumid) ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda PKAK kodulehel https://pkak.ee/toetuse-taotlemine/

Infopäev taotlejatele toimub 03. juunil kell 11.00 PKAK büroos Sõpruse 90, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa. Infopäevale vajalik eelregistreerimine e-kirjale pkak@pkak.ee

Scroll to Top