Üldkoosolek ja taotlejate teabepäev 07. mai 2024

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek

toimub 07. mai 2024 kell 11.00

Raja Vabaajakeskuses, Uus tn 1, Kükita küla, Mustvee vald, Jõgevamaa

Koosoleku päevakord:

  1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  2. 2024. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aja ja eelarve ning hindamiskomisjoni liikmete nimekirja ülevaatamine ja kinnitamine
  3. Informatiivsed küsimused

Kell 12.00 toimub samas projektitoetuse taotlejate teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi, toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Lisainfo pkak@pkak.ee

2023.aasta majandusaasta aruanne

Revisjoniakt

2024. a taotlusvoor

Scroll to Top