Revisjonikomisjon

Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt kolmest liikmest koosnev revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm aastat.

06.06.2023 aastal toimunud üldkoosolekul valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Mati Kärmas, Janno Tomson ja Ülle Veider.

Scroll to Top