Üldkoosolek 04.12.2012

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek

toimub 04.detsembril 2012 kell 13.00

Kasepää rahvamajas, Sõpruse 105, Kasepää küla, Jõgevamaa

 

Päevakord:

 

1.    2013. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine

 

2013.a. projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013” tegevussuundades:

  • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
  • Otseturustamine
  • Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine
  • Tegevuste mitmekesistamine
  •  Koolitustegevus

2.    Jooksvad küsimused

 

3.   Juhatuse liikme tagasikutsumine (päevakorrapunkt lisatud 06.11.2012 üldkoosoleku otsusega)

Lisainfo:
Kersti Oja
E-mail: kersti@pkak.ee
Tel: 57404945

PKAK tegevusgrupi eelarve 2013.a

Kulukoht     EKF   PKAK KOKKU
PERSONALIKULUD 1.1.1 45743   45743
ÜLDKULU 1.1.2. 11788 156 11944
BÜROOKULUD 1.1.3 915 973 1888
TEAVITUSKULU 1.1.4. 1752 1033 2785
Ekspertkulud 1.2.1. 880 1886 2766
Koolituskulu 1.2.2. 154 2192 2346
Välisreisid 1.3.1. 1082   1082
Reserv   120 120
KOKKU 62314 6360 68674

Projektitaotluste eelarve 2013.a

  Sadamad Otseturustamine       Turism Mitmekesistamine       Koolitus     Kokku
Ida- Virumaa 103706 17382 92634 9146 5336 228204
Jõgevamaa 101033 14066 75162 8474 6882 205617
Tartumaa 107354 12476 90965 16010 6361 233167
Põlvamaa 23352 11476 84350 22520 5356 147055
Kokku 335446 55401 343111 56150 23936 814043
Scroll to Top