Külastajad Peipsi kalanduspiirkonnas 2012. a suvel

2012. aasta suvi oli Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogule eriti tihe suvi külastajate poolest. Juulis käisid meil külas kalurid ja ettevõtjad Hiiumaalt. Nad saabusid 12. juuli õhtul, veetsid öö Kauksis ja hommikul tegime neile ekskursiooni mööda Peipsi kallast. Nägemiseni jätsime nendega 13. juuli õhtupoolikul  Varnjas, kus nad suundusid iseseisvalt juba lõunapoole. Järgmisel päeval  Võõpsu Kalameestepäeval saime hiidlastega jälle kokku ning samuti tegi  Räpina vallavanem Teet Helm neile ekskursiooni  Räpina sadamas, mille I etapi avamine toimus samal päeval.

Juuli lõpus ja augusti alguses külastas meid FARNETi (Üleeuroopaline Kalandusvõrgustik) esindaja Brüsselist, Gilles van de Walle. Tema huviks oli tutvuda meie piirkonnas läbiviidud projektidega, kohtuda nii kalurite kui PKAK juhatuse liikmetega ja saada kokku üldist pilti meie piirkonna elust. Gillesile väga meeldis meie inimeste ettevõtlikkus ja nii mitmelgi korral imestas ta, kas kohalikud inimesed üldse magavad ka, seda just kalurite puhul, kes käivad lisaks veel täiskohaga tööl ja tegelevad lisaks veel turismiettevõtlusega.

17. augustil külastasid meid grupp Soomest, tegu oli sealse Kesk- ja Põhja-Soome järvede kalanduspiirkonna kalurite ja kalandusettevõtjatega. Nendega külastasime ja vaatasime piirkonna projektinäidiseid Varnjast kuni Vasknarvani. Kuna järgmisel aastal soovime ka ise minna külastama Soome kalanduspiirkondi, siis sai nende tegevjuhiga juba esmased kokkulepped selles suhtes sõlmitud ja saime kinnituse, et meie kalurid on nende piirkonda väga oodatud.

24.-26. augustil külastasid meid Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid, kes said külastada 25. augustil  toimunud Lüübnitsa ja Kallaste kala- ja sibulalaatasid, lisaks käisime Peipsi rannal õhtul vaatamas muinastulede öö lõkete süütamist. Saarlastele meeldis väga see, mida nad siin nägid ja leiti, et meie piirkonnalt on palju õppida, seda just ühistöö osas.

28. augustil korraldasime konverentsi 50-le Poola viie erineva kalanduspiirkonna kaluritele ja ettevõtjatele. Konverentsi käigus tutvustasime Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ülesehitus, läbiviidud tegevusi, rahastuse saanud projekte. Arutelu käigus selgus, et meil on palju ühist, aga samas ka erinevusi Eesti ja Poola tegevusgruppide töös. Poolakad leidsid, et Peipsi järvest võiks tulevikus kindlasti saada turismimagnet Poola kalastusturistidele.

Sellega pole aga selleks aastaks veel külastused lõppenud, nimelt soovivad septembri lõpus tulla piirkonda külastama Eesti Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna töötajad ja 24. oktoobril soovib tulla veel üks Poola kalanduse tegevusgrupp meid külastama. Ning kuna ka meile on huvitav kohtuda inimestega teistest piirkondadest ning on hea luua uusi kontakte, siis ootame kõiki piirkonna külastajaid siia heameelega!

Kersti Oja
PKAK tegevjuht

Scroll to Top