PKAK ÜLDKOOSOLEK 09.01.2024

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek
toimub 09. jaanuar 2024 kl 11.00
Kasepää Rahvamajas, Sõpruse 105, Kasepää küla, Mustvee vald, Jõgevamaa

Koosoleku päevakord:

  1. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ tutvustamine ja kinnitamine
  2. PKAK projektitoetuste taotluse menetlemise ja hindamise korra tutvustamine ja kinnitamine
  3. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine
  4. 2024. aasta projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aeg ja tegevussuundade eelarve kinnitamine
  5. Liikmemaksude muutmine
  6. PKAK põhikirja muudatuste tutvustamine ja kinnitamine
  7. Informatiivsed küsimused

Lisatud dokumentide muudatus- ja/või parandusettepanekuid ning ettepanekuid hindamiskomisjoni liikmete osas ootame hiljemalt 05. jaanuar 2024 kl 12.00 e-kirjale pkak@pkak.ee
Lisainfo pkak@pkak.ee

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+
PKAK projektitoetuste taotluse menetlemise ja hindamise kord
Põhikirja muudatusettepanekud
2024. aasta taotlusvooru ettepanek

Hindamiskomisjoni ettepanek

Scroll to Top