PKAK üldkoosolek 14.06.2022 kl 12.30

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek

toimub 14. juuni 2022 kl 12.30

PKAK büroos, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

 

Koosoleku päevakord:

  • 2021 majandusaasta aruande kinnitamine
  • Informatiivsed küsimused

Kl 13.00 toimub samas Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ piirkondlike arutelude kokkuvõtlik arutelu.

 

Lisatud:

Majandusaasta aruanne 2021

Revisjonikomisjoni akt

Scroll to Top