Avatud kalasadamate päev 2022

Koostööprojekti 83401900030 tulemusaruanne

Avatud kalasadamate päev 2022 Kolkja ja Varnja sadamas

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, mittetulundusühing Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: kõik huvilised

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev: 30.aprill 2022 kl 8.00-14.00

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine: jaanuar 2020 – aprill 2022; lõpparuanne mai 2022

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada avalikkusele kalasadamate toimimist ning kutselise kalandusega seonduvat.

Koostööprojekti tegevused: Avatud kalasadamate päeva raames oli võimalik tutvuda sadamate igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt, erinevate kalatoodete ja -söökide maitsmine ja kaasaostmine,  tomusid laevasõidud järvele, oli tegevusi lastele, toimus muusikaline meelelehutus jne. Sadamates oli võimalik tutvuda püügivahendite, kalalaevade ja -paatidega.

Projekti tulemused: Avatud kalasadamate päeval osales üle Eesti ca 35 000 külalist, Kolkja sadamas osales ca 2000 külastajat, Varnjas ca 2500 külastajat.

Sündmuse kajastuse lingid:

https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2022

https://menu.err.ee/1608582448/kalasadamaid-kulastas-rekordarv-inimesi

https://tartu.postimees.ee/7512394/kolkjas-sattus-uhele-paevale-avatud-kalasadamate-ja-sibulatee-kalapuhvetite-paev#_ga=2.225689107.867980315.1651338933-1041290735.1649269294

Scroll to Top