Barcelona kalandusmessi külastus 2022

Koostööprojekt 83401900063 tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi külastus 2022

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Saarte Kalandus MTÜ, Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 01.04 – 31.05.2022.a. (messi külastus 25.04-27.04.22.a.)

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda rannakalanduses tegutsevatele kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.  Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid osalevate   kalanduskogukodade omavahelised suhted. Seafood Expo Global/Seafood Processing Global  https://www.seafoodexpo.com/global/  mess toimus 25.-27. aprill 2022.a. Barcelonas.  Messil osalesid eksponendid üle maailma (enam kui 2000 eksponeerivat ettevõtet ligi 100 riigist).

Koostööprojekti tulemus: 6 osalejat MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, 6 osalejat MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, 6 osalejat MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, 6 osalejat Saarte Kalandus MTÜ, 3 osalejat Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ ja 1 osaleja Kalanduse Teabekeskus

Scroll to Top