Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ ettevalmistamine

Lugupeetud piirkonna kalandus-, turismi- ja muud ettevõtjad, vabaühendused, omavalitsused ja kõik teised huvilised!

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) on alustanud Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi programmperioodi 2021-2027 Peipsi kalanduspiirkonna strateegia koostamist. Peipsi kalanduspiirkond asub Alutaguse, Mustvee, Jõgeva, Tartu, Peipsiääre, Luunja, Kastre, Räpina ja Setomaa valdade territooriumil.

Kuulmaks Teie mõtteid ja ideid, oleme läbi viimas kohalikke arutelusid, et selgitada välja piirkonna vajadused ja määratleda uued strateegia eesmärgid.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ ettevalmistamise arutelud toimuvad:

13. mai kell 14.00  – Räpina sadam (Raigla küla, Räpina vald, Põlvamaa)
17. mai kell 14.00  – Lodjakoda (Ujula 98, Tartu)
19. mai kell 14.00  – PKAK kontor (Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa)

24. mai kell 14.00  – Kauksi rannahoone (Rannapromenaadi, Kauksi, Alutaguse vald, Ida-Virumaa)

26.mai kell 13.00  – arutelu kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtjatega – PKAK kontor – (Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa)


14. juuni kell 13.00  – PKAK kontor – piirkondlik kokkuvõttev arutelu

*Võimalusel palun registreeri oma teabepäeval osalemise soov ekirjaga pkak@pkak.ee või tel: 5175583 (Urmas Pirk)

Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegias saaks kõik olulised teemad kajastatud!

 Jätkuvalt on avatud ka veebipõhine küsitlus: https://forms.gle/AP6746RTajfhzrF67

Scroll to Top