Sisevete festival 2021

Sisevete festival 2021

Koostööprojekti 83401900053 tulemusaruanne

Koostööpartnerid:   Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud aktivistid; kogukonnad, kohalikud omavalitsused,  arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud; piirkonna elanikud, külastajad.

Koostööprojekti periood: Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine: veebruar 2021 – august 2021

Sisevete festival 2021 toimus 07.-16. juuli

Koostööprojekti eesmärk: Emajõgi ühendab kahte Eesti suuremat sisejärve – Peipsit ja Võrtsjärve (Eesti Suur järvistu). Sel veeteel pole ühendust Läänemerega ja on seetõttu ligipääsmatu paljudele laevasõitjatele. Tulevikus on kavas avada teenused sissepääsuks Soome lahest Peipsini, sealhulgas ka hõlpsama pääsetee Võrtsjärve avastamiseks.

Selleks et teemat edasi arendada ja kohapeal tähtsustada, korraldatakse paatide paraad mõlemal suurjärvel ja Emajõel. Paraadi eesotsas seilavad ajaloolised laevad – lodi Peipsil ja kale Võrtsjärvel ning saadakse kokku Tartus ühisel veeparaadil sõiduks Luunjasse, kus toimub festivali nö. kahe haru ühinemine.

10-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Lisaks laevnikele saavad programmides osaleda ka kõik “maapealsed” külastajad. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid.

Koostööprojekti tegevused:

Erinevad tegevused sadamates: kohalike toodete laat, õpitoad, kultuuriprogramm, lõbusõidud jms. Täpsem info iga sadama tegevuse kohta vt. https://www.sisevetefestival.ee/programm

Projekti tulemused:

  • valmis koduleht https://www.sisevetefestival.ee/
  • kasvab külastajate teadlikkus Võrtsjärve ja Peipsi järve kasutamise võimalustest;
  • kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
  • piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel – Soome ja Läti
  • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
  • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
  • kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi ja selle tugiteenuste arendamisse;
  • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Info (päevakavad, galerii jms.) festivali kohta: https://www.sisevetefestival.ee/

Scroll to Top