Kalapüügiandmete esitamise korra muudatused jõustuvad 20.08.2021

Vabariigi Valitsuse määruse “Kalapüügiandemete esitamise kord” muudatused jõustuvad  20. augustist 2021. Link määrusele siin https://www.riigiteataja.ee/akt/117082021005

Scroll to Top