12.11.2021 üldkoosolek

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek

toimub 12. november 2021 kl 11.00

PKAK büroos, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

Koosoleku päevakord:

  • Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 muudatuste ning strateegia 2022.a. rakenduskava tutvustamine ja kinnitamine
  • Uue programmperioodi (EMKVF) arutelu
  • Informatiivsed küsimused

Strateegia muudatuste eelnõu (muudatuste ettepanekud punasega, ptk 5 ja 8)  ja rakenduskava eelnõu

Lisainfo  pkak@pkak.ee

TÄHELEPANU! Koosolekul osalejatel tuleb kanda maski!

  • Kui liikmel ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, siis palume tal nimetada esindaja, kellele on koosolekul esindamiseks antud lihtkirjalik volitus.

Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige. Üks ühingu liige võib ühel koosolekul esindada kuni 5 ühingu liiget.

Scroll to Top