Lapimaal Lokka kalanduspiirkonna külastamine

Koostööprojekt 83401900028 tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Lapimaal Lokka kalanduspiirkonna külastamine

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: külastus toimus perioodil 02.03.20 – 06.03.20

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Lokka järve kalastuskoperatiivi ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib talvine kalapüük ja milliseid püügivõtteid ning püügivahendeid kasutatakse, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja muude organisatsioonide vaheline koostöö toimimine.

Projekti tulemused: kokku osales 19 isikut

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 10 osalejat

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 9 osalejat (1 osaleja haigestus)

Osalejad mõlemast piirkonnast said ülevaate Lapimaa kalamajanduse arendamisest ning toimimisest ehk kalapüügikorraldusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite esindusorganisatsiooniga. Tugevnesid Pärnumaa ja Peipsimaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.

Scroll to Top