PKAK üldkoosolek 31. märts 2020 on lükatud edasi teadmata ajaks

PKAK üldkoosolek, mis pidi toimuma 31.03.2020.a. on hetkel lükatud edasi teadmata ajaks. Hoiame teid kursis ja anname teavet kohe, kui uus aeg on selgunud.

Olge terved!

 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek toimub 31. märts 2020 kl 13.00 PKAK büroos, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

 

Koosoleku päevakord:

1.           Juhatuse otsuste tutvustamine

2.           Vajadusel teha ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta nende taotluste puhul, millega taotletakse projektitoetust kuni 60 000 eurot

3.           Ettepanek anda projektitoetust rohkem kui 60 000 eurot, kinnitamine

4.           Koostööprojektide tutvustamine

5.           Informatiivsed küsimused

 

*Kui liikmel ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, siis palume tal nimetada esindaja, kellele on koosolekul esindamiseks antud lihtkirjalik volitus. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige. Üks ühingu liige võib ühel koosolekul esindada kuni 5 ühingu liiget.

 

Scroll to Top