Üldkoosolek 04. juuni 2020

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek

04. juuni 2020 kl 13.00

PKAK büroo, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

Koosoleku päevakord:

  • PKAK juhatuse valimine
  • PKAK XI taotlusvooru 5. tegevussuuna projektide (sh. üle 60 000 € toetusega projekt) paremusjärjestuse tutvustamine ning kinnitamine
  • Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 ning strateegia 2020.a. rakenduskava muudatuste tutvustamine ning kinnitamine
  • PKAK 2019.a. majandusaasta aruande tutvustamine ning kinnitamine
  • Revisjonikomisjoni valimine
  • Informatiivsed küsimused

Revisjonikomisjoni ja juhatuse liikmete kandidaadid palume esitada koos kandidaadi nõusolekuga hiljemalt 1. juuniks 2020.a. ekirjale pkak@pkak.ee

Juhatus valitakse vastavalt Maaeluministri määruse nr 19 (vastu võetud 25.11.2015) „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 5 p. 5-7 ning § 14 lg 4 alusel ning juhatuse liige peab vastama mittetulundusühingute seaduse § 26  lg 2 ja 21 nõuetele.

Lisainfo: pkak@pkak.ee

Tel: Urmas Pirk 517 5583; Kersti Oja 5740 4945

 

Majandusaasta aruanne

Revisjoniakt

Rakenduskava muudatusettepanek

Strateegia muudatusettepanek

Scroll to Top