Üldkoosolek

11. mail kell 13.00 toimub Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek.

Päevakorras:
1. PKAK strateegia muutmine ja kinnitamine.
2. PKAK rakenduskava muutmine ja kinnitamine.
3. Hindamiskomisjoni otsuste läbivaatamine ja kinnitamine.
4. PKAK 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
5. Jooksvad küsimused

Scroll to Top