Kalanduskorralduse ja sadamate koosolek

18.märtsil 2010.a. algusega kell 11.00 toimub Kasepääl rahvamajas (Jõgevamaa) , (NB! mitte PKAK/ PAKL büroos) PKAK, PAKL, ja MTÜ Peipsi Ühendus ühiskoosolek.

Päevakorras:

  1. Edaspidisest püügikorraldusest seoses kohakvoodi ülepüügiohuga – KKM kalavarude osak., TÜ EMI- V.Vaino

  2. Kalapüügi vahendite jaotamisest alates 2011.a. veealati.- PÕM kalamajandus osak., TÜ EMI- V, Vaino, PAKL- U.Pirk

  3. Kalapüügiandmete esitamisest ja dokumentide täitmisest- PÕM kalamajandus.osak., Keskkonnainspektsioon.

  4. Jooksvad küsimused.

Kell 12.30 jätkub sadamate taastamise koosolek

Päevakorras:

  1. Uute liikmete vastuvõtt.- T.Kivi

  2. Süvendusekskavaatori ost, finantseerimisest.- T.Kivi

  3. Sadamate- lossimiskohtade renoveerimise võimalustest – PKAK – A.Plato

  4. Jooksvad küsimused.

 Kell 13.00 toimub PKAK üldkoosolek.
Päevakorras:

1. Hindamiskomisjonidesse lisaliikmete valimine.
2. Jooksvad küsimused

Scroll to Top