Üldkoosolek 06.06.2023

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek

toimub 06. juuni 2023 kl 13.00

PKAK büroos Sõpruse 90, Kasepää küla, Mustvee vald, Jõgevamaa

Koosoleku päevakord:

1. PKAK juhatuse valimine

2. PKAK 2022.a. majandusaasta aruande tutvustamine ning kinnitamine

3. Revisjonikomisjoni valimine

4. PKAK põhikirja muudatuste kinnitamine

5. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+

6. Informatiivsed küsimused

Revisjonikomisjoni ja juhatuse liikmete kandidaadid palume esitada koos kandidaadi nõusolekuga hiljemalt 2. juuniks 2023.a. ekirjale pkak@pkak.ee

Juhatuse liige peab vastama mittetulundusühingute seaduse § 26  lg 2 ja 2nõuetele.

Juhatus valitakse vastavalt PKAK põhikirja p. 5.1 ning juhatus on moodustatud nii, et ükski huvirühm ei moodusta rohkem kui 49 protsenti juhatuse liikmete koguarvust.

Lisainfo pkak@pkak.ee

 PKAK 2022.a. majandusaasta aruanne

Revisjoniakt

Põhikirja muudatusettepanekud

Scroll to Top