Avatud kalasadamate päev 2023

Koostööprojekti 83402200008 tulemusaruanne

Avatud kalasadamate päev 2023 Kolkja ja Varnja sadamas

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts.

Koostööprojekti sihtrühm: kõik huvilised

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev: 29.aprill 2023 kl 8.00-14.00

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine: detsember 2022 – aprill 2023; lõpparuanne mai 2023

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada avalikkusele kalasadamate toimimist ning kutselise kalandusega seonduvat.

Koostööprojekti tegevused: Avatud kalasadamate päeva raames oli võimalik tutvuda sadamate igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt, erinevate kalatoodete ja -söökide maitsmine ja kaasaostmine,  tomusid laevasõidud järvele, oli tegevusi lastele, toimus muusikaline meelelehutus jne. Sadamates oli võimalik tutvuda püügivahendite, kalalaevade ja -paatidega.

Projekti tulemused: Avatud kalasadamate päeval osales üle Eesti ca 32 000 külalist, Kolkja sadamas osales ca 2000 külastajat, Varnjas ca 2500 külastajat.

Sündmuse kajastuse lingid: https://agri.ee/avatud-kalasadamate-paev

https://lounaeestlane.ee/avatud-kalasadamate-paev-roomustas-taas-koiki-kalasopru/

Scroll to Top