PKAK üldkoosolek18.10.2022

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) üldkoosolek toimub 

18. oktoobril 2022 kl 13.00

PKAK büroos, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

 

Päevakord:

1. 2022.a. rakenduskava muudatus ja algatusrühma 2023.a. eelarve

2. Kalanduspiirkonna strateegia 2030+ arutelu

3. Informatiivsed küsimused

Lisainfo: pkak@pkak.ee

 

Ettepanek rakenduskava 2022 muudatuseks (üle kanda meetmest 3.3 – projektitaotluste vahendid, meetmesse 3.4 – koostööprojektid)

1. tegevussuund

10648,71

2. tegevussuund

20847,4

3. tegevussuund

3510,41

4. tegevussuund

2747,27

5. tegevussuund

5257,25

KOKKU

43011,04

Strateegia muudatus: 18.10.2022. üldkoosoleku otsusega tehtud 2022.a. rakenduskava muudatusega väheneb meetme 3.3 (strateegia tegevussuunad 1-5) 2016-2022 kogueelarve 0,85%

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 – muudatus sügis 2022

Scroll to Top