Osalemine Tallinn Foodfest toidumessil 2022

Koostööprojekti 83402200005 tulemusaruanne

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Tallinn Foodfest toidumessil 2022

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja  MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 1 ettevõtja, MTÜ Peipsi kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 1 ettevõtja

Koostööprojekti periood:

  • Projektitaotluse ja messitegevuste ettevalmistamine – august-september 2022
  • Tallinn Foodfest toidumass 2022: 29.09-01.10. 2022

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Projekti eesmärgiks oli viia mõlema kalanduspiirkonna (Läänemaa ja Peipsi) ettevõtjad Eesti suurimale toidumessile “Tallinn FoodFest 2022” mis toimus 29.09-01.10.2022 Eesti näituste messihallides. Messil osalemine eksponendina andis võimaluse ettevõtjatele tutvustada oma tooteid ja otsida uusi väljundeid oma toodete turustamiseks.

Koostööprojekti tegevused: Kalanduse algatusrühmad selgitasid välja ettevõtjate ringi, kes soovisid ja kelle tooteportfell on sobiv kõnelausel messil osalemiseks, samuti selgitati välja ettevõtjate vajadused messipinna, mööbli ja muu varustuse osas. Lepiti kokku milliseid teenuseid ostetakse ühiselt. Läbirääkimistel messi korraldajaga valiti välja sobiv koht messihallis, mis arvestaks kõigi osalevate ettevõtjate vajadusega, võeti hinnapakkumised messiteenuste ostuks.

Tulemused: Algatusrühmad lõid piirkondade ettevõtjatele tingimused edukaks messil osalemiseks ja ärikontaktide sõlmimiseks. Messipinna-boksi kujundamisel võeti võimalikult palju arvesse iga ettevõtja personaalseid vajadusi ja neile loodi tingimused oma toodete igakülgseks tutvustamiseks. Messil 29.09-01.10. 2022 osales Peipsi kalanduspiirkonnast FIE Taavi Vogt (Põhja-Peipsi Köök kaubamärk); Läänemaalt Derhamn OÜ (kaubamärk Dirhami).

Scroll to Top