MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 14. taotlusvooru

 

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 19.-26. jaanuar (kuni kl 15-ni) 2022.a e-PRIA keskkonnas https://epria.pria.ee

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee.

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023” tegevussuundades:

PKAK 2022. aasta 14. taotlusvoor. Tegevuusuunad.

Eelarve (euro)

1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

148 942,60

2. Majandustegevuse mitmekesitamine

102 051,74

3. Kalasadamate uuendamine

205 353 ,16

5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh. kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine,

kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine

243 957,48

 

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Peipsi kalanduspiirkonna 2015-2023 strateegiale ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, juhend projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda PKAK kodulehel http://pkak.ee/index.php/dokumendid/32-toetuse-taotlemise-dokumendid.html

Meetme infoleht PRIA kodulehel https://www.pria.ee/toetused/kalanduspiirkonna-kohaliku-arengu-strateegia-rakendamine-projektitoetus-2016-2020

INFOPÄEV TAOTLEJATELE toimub 11. jaanuar 2022.a. kl 11.00 PKAK büroos Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa. Infopäevale registreerimine e-kirjale pkak@pkak.ee

Individuaalse nõustamissooviga palun võtke aja kokkuleppimiseks ühendust tegevjuht Kersti Ojaga kersti@pkak.ee

Lisainfo: Kersti Oja, kersti@pkak.ee, tel: 57404945

Scroll to Top