Strateegia hinnatud

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009 -2013 on läbinud hindamise ja vastavalt Põllumajandusministri käskirjale 05. august 2009 nr 117 sai strateegia 35 hindepunkti. Hindepunktidest tulenevalt on Peipsi kalanduspiirkonnas perioodil 2009 – 2013 võimalik projektide rahastamiseks kasutada 64985000 krooni.

Scroll to Top