Strateegia tegevussuundade eesmärkide arutelud

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ tegevussuundade eesmärkide arutelud toimuvad PKAK kontoris (Sõpruse 90, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa):

29. märts kell 13.00  – kohalike omavalitsuste, vabaühenduste esindajad

30. märts kell 13.00  – kalandusettevõtjad, kalasadamate esindajad

 *Palume registreerida teabepäeval osalemise soov ekirjaga pkak@pkak.ee

Info strateegia tegevussuundade kohta: Strateegia tegevussuunad 

Scroll to Top