PKAK üldkoosolek 18.05.2017

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek

toimub 18. mai 2017 kl 13.00

PKAK büroo, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

Päevakord:

  1. Juhatuse otsuste tutvustamine
  2. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2017-2019 muudatuste tutvustamine
  3. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2017-2019 muudatuste vastuvõtmine
  4. 2016.a. majandusaasta aruande tutvustamine
  5. 2016.a. revisjonikomisjoni aruanne
  6. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  7. Revisjonikomisjoni valimine
  8. Juhatuse valimine
  9. 2017. aasta Peipsi Järvefestival
  10. Jooksvad küsimused

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava muudatustega on võimalik tutvuda MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu kodulehel www.pkak.ee

Revisjonikomisjoni ja juhatuse liikmete kandidaadid palume esitada koos kandidaadi nõusolekuga hiljemalt 12. maiks 2017.a. Juhatus valitakse vastavalt Maaeluministri määruse nr 19 (vastu võetud 25.11.2015) § 5 p. 5-7 ning § 14 lg 4.

Lisainfo: www.pkak.ee

pkak@pkak.ee

Tel: Urmas Pirk 5175583

PKAK rakenduskava 2017-2019 

Majandusaasta aruanne

Revisjoniakt

Scroll to Top