Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ tegevussuundade eesmärkide (sh mõõdikud ja eelarve) arutelud

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2030+ tegevussuundade eesmärkide (sh mõõdikud ja eelarve) arutelud toimuvad PKAK kontoris (Sõpruse 90, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa):

 

15. august kell 11.00  – kalandusettevõtjad, kalasadamate esindajad

22. august kell 11.00  – kohalike omavalitsuste, vabaühenduste esindajad

*Palume registreerida teabepäeval osalemise soov ekirjaga pkak@pkak.ee

 Arutelu ettekanne

 

15. augustil toimub lisaks srateegia arutelule ka kalanduskoosolek:

  • 12.30 Uue kalandusandmete esitamise kord – Kristi Ilves – MEM
  • 14.00 Kalapüügi rikkumistest – Ivo Kask – Keskkonnaamet
  • Pelaagiliste kalavarude täiustatud seiremetoodika katsetamine – Elor Sepp – TÜ EMI
  • Muud küsimused
Scroll to Top