Määrus „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus”

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas määruse „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ 18. oktoobril.

Määruse terviktekst on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013

Scroll to Top