Kalanduse teabekeskuse koolitused

Kalanduse teabekeskus koostöös Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonnaga korraldab
teisipäeval, 10. novembril 2020 kell 10–15.30 Tartus Dorpati konverentsikeskuse Baeri saalis (Turu 2, TASKU)

toiduseaduse sätteid tutvustava teabepäeva.

Osalema on oodatud kala ja kalatoodete käitlejad ja turustajad, rannakalurid ja kalandusettevõtjad Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkonnast.

Ajakava, käsitletavad põhiteemad, lektorid

10.00 – 10.15 Kogunemine, registreerumine, tervituskohv

10.15 – 12.00

  • Toiduhügieeni üldnõuded, sh väikekäitlejate määrus – Jaana Oona, Veterinaar- ja Toiduamet
  • Eraelamus toiduvalmistamine – Kersti Ehandi, Veterinaar- ja Toiduamet

12.00–12.30 Kohvi- ja energiapaus

12.30–14.00

  • Kalandustoodete säilivusaegade määramine – Kersti Ehandi, Veterinaar- ja Toiduamet
  • Kalandustoodete turukorralduslikud nõuded – Ave Raie, Veterinaar- ja Toiduamet

14.00–14.15 Kohvipaus

14.15–15.30

  • Kalandustoodete märgistuse nõuded – Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduamet
  • E-kaubandus, sh toodete müük Facebookis – Marii-Heleen Juks, Veterinaar- ja Toiduamet

Ajakava võib muutuda sõltuvalt esitluste ja arutelude kestusest.

 Elektroonsed teabematerjalid saadetakse teabepäeva toimumise järgselt osalejate e-aadressile. Vajalik on eelnev registreerumine.

Lisateave, teemakohased küsimused ja registreerumine 5. novembri kella 12ks
koolitusspetsialist Ave Menetsi aadressil ave.menets@ut.ee.

Seminariruumi valikul on lähtutud osalejatele tervisliku vahekauguse võimaldamisest, tagatud on desovahendite olemasolu.

 

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooliga korraldab
esmaspäeval, 16. novembril kell 10–15.30 Tartus

koolituse

“Tootmishügieen põhifookusega listeeriabakteri ennetamisel. Enesekontrolliplaani praktiline koostamine”.

Aeg ja koht: 16.11.2020 kell 10–15.30 (tervituskohv 9.30–10.00) Tartus, seminariruum täpsustamisel

Koolituse põhieesmärgiks on värskendada olemasolevaid ja saada uusi teadmisi listeeriabakteri ennetamiseks ning tootekäitlemisel vajaliku enesekontrolliplaani koostamise ja juurutamise etappidest.

Sihtrühm: Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkonna rannakalurid, kalatoodete väikekäitlejad ja/või turustajad (kuni 20 osalejat)

Teemad ja lektorid. Ajakava

9.30–10.00 Kogunemine ja registreerumine. Tervituskohv ja suupisted
10.00–12.30 Tootmishügieen põhifookusega listeeriabakteri ennetamisel (prof Mati Roasto, Eesti Maaülikool)

10.00–11.15
– Toidu- ja tootmishügieeni olulisus ning seda mõjutavad tegurid
– Kala ja kalatoodete ohutus

11.15–11.30 Kohvipaus

11.30–12.30
– Listeria monocytogenes´i olulisus tootmishügieeni ja toiduohutuse tagamisel
– Kuidas ennetada Listeria monocytogenes´iga seonduvaid ohte

12.30–13.00 Kerge eine

13.00–15.30 Enesekontrolliplaani praktiline koostamine (Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool)

13.00–14.15

– HACCP-põhise enesekontrolliplaani koostamine ja juurutamine
– Juhendid ja abimaterjalid
– Eeltingimusprogrammid: koostamine, juurutamine, tõendamine
– HACCP: etapid ja põhimõtted, seire

14.15–14.30 Kohvipaus

14.30–15.30
– Enesekontrolliplaani toimimise tõendamine, ülevaatus/siseaudit

Koolituse täielikult läbinutele väljastatakse digitaalne Eesti Maaülikooli täiendusõppe tõend.

Koolitus on osalejatele tasutavajalik on
REGISTREERUMINE 12. novembriks
 aadressil ave.menets@ut.ee.

Koolitustõendi väljastamiseks vajalikud andmed: osaleja ees- ja perenimi, isikukood, e-aadress palun saata registreerumisel.

Scroll to Top