Juhatuse koosolek

06. mail kell 13.00 toimub PKAK juhatuse koosolek Kasepääl, tegevusgrupi büroos.
Päevakord:
1. Hindamiskomisjoni otsuste läbivaatamine ja kinnitamine.
2. Määruse muudatusest tingitud eelarve ja rakenduskava muudatused.
3. Muudatuste tegemine Peipsi kalanduspiirkonna strateegias 2009-2013
4. Jooksvad küsimused

Scroll to Top