EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 13. taotlusvoor

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 13. taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 10.-17. veebruar (kuni kl 17.00) 2021.a läbi e-pria järgmisel lingil: https://epria.pria.ee/login/#/login

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee.

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023” tegevussuundades:

  • Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Peipsi kalanduspiirkonna 2015-2023 strateegiale ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, juhend projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda PKAK kodulehel http://pkak.ee/index.php/dokumendid/32-toetuse-taotlemise-dokumendid.html

13. taotlusvooru eelarvevahendid:

PKAK 2021. aasta XIII voor

1. tegevussuund. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

4. tegevussuund. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel

Eelarve (euro)

47 583,15

156 661,52

INFOPÄEV TAOTLEJATELE toimub 02. veebruar 2021.a. kl 11.00 PKAK büroos Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa. Infopäevale registreerimine e-kirjale kersti@pkak.ee

Individuaalse nõustamissooviga palun võtke aja kokkuleppimiseks ühendust tegevjuht Kersti Ojaga kersti@pkak.ee

Lisainfo: Kersti Oja, kersti@pkak.ee, tel: 57404945

Scroll to Top