Angerja asustamine 2019

Eelmisel ja üle-eelmisel nädalal asustati Vooremaa väikejärvedesse klaasangerja maime. Seni oli toetanud asustamist KIK. Nüüd otsustas Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit taotleda täiendavalt rahalisi vahendeid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, analoogselt eelmisele aastale. Sellel aastal saadi samade summade eest suurem kogus kala. Kuremaa, Kaiavere ja Saadjärve asustati kokku KIK toetusel 37,05kg (2018.a. 36,3 kg) ja EMKF vahendite toel 142kg (2018.a.103 kg) (ca 54000, 2018.a. 41000) angerja maimu.

Lisainfo

Urmas Pirk

Tel: 5175583

 

Scroll to Top