Peipsi Järvefestival

Lühifilm:

Eesti keeles:

In English:

по-русски:

Filmi tellija:
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit

Teostaja:
Alpi Film

Filmi valmimist toetas Euroopa Kalandusfond.

Scroll to Top