Peipsi Talv


Filmi tellija:
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit

Teostaja:
Alpi Film

Filmi valmimist toetas Euroopa Kalandusfond.

Scroll to Top