Liikmeskond

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.

PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32  € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta).

Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit

*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3

Huvirühm Nr Liige
1. Kohaliku 1 Alutaguse vald
omavalitsuse 2 Jõgeva vald
üksused 3 Mustvee vald
4 Kastre vald
5 Luunja vald
6 Peipsiääre vald
7 Tartu vald
8 Räpina vald
9 Setomaa vald
2. Kalandus- 10 FIE Aivar Korotkov
sektori 11 FIE Aleksei Rõbakov
füüsilisest 12 FIE Anatoli Katšan
isikust 13 FIE Dimitri Smolkin
ettevõtjad 14 FIE Igor Kuznetsov
15 FIE Janek Mertsina
16 FIE Jelena Morozova
17 FIE Margus Narusing
18 FIE Mihhail Guz
19 FIE Oleg Golubov
20 FIE Semjon Kolpakov
21 FIE Taavi Vogt
22 FIE Veiko Jäämets
23 Vladimir Melnikov
24 FIE Väino Vaino
3. Kalandus- 25 AS Peipsi Kalamees
sektori 26 OÜ AER Autoservice
 juriidilisest 27 OÜ Alrey
isikust 28 OÜ Artselon
ettevõtjad 29 OÜ Aver Baltic Fishing Group
30 OÜ BMP Transit
31 OÜ Empreste
32 OÜ Eri kala
33 OÜ Germani Talu
34 OÜ Griko Kala
35 OÜ Kalameister
36 OÜ Kalevipoja Turismitalu
37 OÜ Kalma Kala
38 OÜ Kalma Kaubandus
39 OÜ Katroni
40 OÜ Latikas
41 OÜ Luua Grupp
42 OÜ Madise kalapüük
43 OÜ Meie Rand
44 OÜ MIF Laine
45 Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ
46 TÜ Peipsi Kalandusühistu
47 OÜ Peipsi Kalatööstus
48 OÜ Peipsi Kaubandus
49 OÜ Peipsi Laguun
50 OÜ Peipus
51 OÜ Pootsman PT
52 OÜ Rolevar
53 TÜ Salo-Kala
54 OÜ Silm ja Säga
55 OÜ Sixtorm
56 OÜ Supracom
4. Ettevõtjad, 57 FIE Fjodor Maspanov
kes tegelevad 58 FIE Taavi Pirk
majandus- 59 FIE Toivo Kivi
tegevusega 60 OÜ AT Maagrupp
muul 61 Kaguring OÜ
tegevusalal kui 62 OÜ Kaldar
kalapüügi- või 63 OÜ Meistrite Kool
vesiviljelus- 64 OÜ Mesi Tare
toodete 65 OÜ Nordix Pro
tootmine või 66 OÜ Räpina reisid
töötlemine
5. Muud 67 MTÜ Dimari
füüsilised 68 MTÜ Kaks Kaptenit
ja juriidilised 69 MTÜ Kaldapiäskesed
isikud 70 MTÜ Kalma Areng
71 MTÜ Kalma Sadam
72 MTÜ KP Arendus
73 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus
74 MTÜ Mehikoorma Arengu Selts
75 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit
76 Peipsi Koostöö Keskus
77 MTÜ Peipsimaa Turism
78 MTÜ Peipsi Tulevik
79 MTÜ Peipsi Ühendus
80 MTÜ Rannapungerja Sadam
81 MTÜ Varnja Arendus
82 MTÜ Varnja Sadam
83 MTÜ Vasknarva Rand
84 MTÜ Võõpsu Külasadam
85 Elmar Talbonen
86 Oleg Telenkov
87 Teet Krause
88 Urmas Pirk
Scroll to Top