Sisevete festivali Peipsi järvefestival 2022

Koostööprojekti 83401900070 tulemusaruanne

Sisevete festivali Peipsi järvefestival 2022

Koostööpartnerid:     Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud aktivistid; kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud; piirkonna elanikud, külastajad.

Koostööprojekti periood:

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine: aprill  – august 2022

Peipsi järvefestival 2022 toimus 09.-16. juuli

Koostööprojekti eesmärk: Peipsi järvefestivali eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

8-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Iga päev kohtuvad uues festivalisadamas kohalik ja rahvusvaheline kultuuriprogramm. Nii maad kui vett mööda saabuvaid külalisi ootavad igas sadamas kohalike kultuurikollektiivide kontsert, kohalikku kultuuri ja loodust tutvustavad töötoad, kohalik söök, jook ja käsitöö. Laevastik toob kaasa rahvusvahelise kultuuriprogrammi – igal õhtul astuvad lavale nii kohalikud esinejad kui kaugemalt tulijad. Lisaks laevnikele saavad programmides osaleda ka kõik “maapealsed” külastajad. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid

Koostööprojekti tegevused:

Erinevad tegevused sadamates: kohalike toodete laat, õpitoad, kultuuriprogramm, lõbusõidud jms. Täpsem info iga sadama tegevuse kohta vt. https://www.sisevetefestival.ee/peipsi-jarvefestival

Projekti tulemused:

  • Peipsimaa ja Emajõe piirkondade maine turismi sihina on hea;
  • kasvab külastajate teadlikkus sisevete kasutamise võimalustest;
  • kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
  • Piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel
  • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
  • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
  • kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse;
  • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Info (päevakavad jms.) festivali kohta: https://www.sisevetefestival.ee/

Scroll to Top