Üldkoosolek

on 09 August 2010
Lisatud: 09 August 2010

10. augustil kell 13.00 toimub PKAK büroos Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek.

Päevakorras:
1. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu põhikirja täiendamine.
2. Nelja Leader tegevusgrupi ja PKAK ühistööst Peipsimaa arendamisel.
3. Hindamiskomisjonide otsuste läbivaatamine ja kinnitamine
4. Jooksvad küsimused

Juhatuse koosolek

on 03 August 2010
Lisatud: 03 August 2010

05. august kell 14.00 toimub PKAK juhatuse koosolek. Läbivaatamisele ja kinnitamisele lähevad alla 1 miljoni kroonised projektid.

Hindamiskomisjonid

on 03 August 2010
Lisatud: 03 August 2010

03. augustil toimuvad PKAK Põlvamaa ja Tartumaa hindamiskomisjonide koosolekud.

04. augustil toimuvad PKAK Jõgevamaa ja Ida-Virumaa hindamiskomisjonide koosolekud

Keskkonnalaager

on 27 Juuli 2010
Lisatud: 27 Juuli 2010

28. ja 29. juulil korraldab Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit teise keskkonnalaagri lastele. Projekti eesmärgiks on tutvustada noortele nii kutselise kui harrastuslikku kalapüügi regulatsiooni, kutselist kalapüüki, õpitakse tundma kalu, valmistatakse kalasuppi jpm. Projekti rahastab Keskonnainvesteeringute Keskus.

Võõpsu Kalameestepäev

on 12 Juuli 2010
Lisatud: 12 Juuli 2010

17. juulil toimub Võõpsu pritsikuuri platsil Võõpsu Kalameestepäev. Täpsema laada kavaga saab tutvuda http://rapina.ee/kultuur/details/428-kalameestepaeev.html. Võõpsu Kalameestepäev on üks kuuest kalandusüritusest Peipsi piirkonnas, mis rahastatakse EKF meede 4.1 raames.

Lohusuu Kalalaat

on 05 Juuli 2010
Lisatud: 05 Juuli 2010

10 juulil algusega kell 10.00 toimub VII Lohusuu Kalalaat. Kalalaada kohta saab täpsemat infot www.lohusuuselts.ee/kalalaat. Lohusuu Kalalaat on üks kuuest kalandusüritusest Peipsi piirkonnas, mis rahastatakse EKF meede 4.1 raames.

Ühiskoosolek

on 05 Juuli 2010
Lisatud: 05 Juuli 2010

06 juulil on PKAK büroo tegevuskohaks Räpina, kus toimub sadamaprojekti vastuvõtt ja hilisem Peipsimaa ühiskoosolek.

06 juulil kell 14.00 toimub järjekordne Peipsimaa tegevusgruppide koosolek. Koosolekul arutatakse Peipsimaa turismiettevõtjate suveseminari kava ja jagatakse vastutusalad seminari läbiviimisel.

Juhatuse koosolek

on 29 Aprill 2010
Lisatud: 29 Aprill 2010

06. mail kell 13.00 toimub PKAK juhatuse koosolek Kasepääl, tegevusgrupi büroos.
Päevakord:
1. Hindamiskomisjoni otsuste läbivaatamine ja kinnitamine.
2. Määruse muudatusest tingitud eelarve ja rakenduskava muudatused.
3. Muudatuste tegemine Peipsi kalanduspiirkonna strateegias 2009-2013
4. Jooksvad küsimused

Ühiskoosolek

on 13 Aprill 2010
Lisatud: 13 Aprill 2010

12. aprillil toimus Mustvees Betaania koguduse saalis järjekordne 4 LEADER grupi ja PKAK ühiskoosolek, mille eesmärgiks on ühiselt arendada  Peipsiveert. Järgmine koosolek on planeeritud 12. maiks toimumiskohaga Kivi Puhkemaja.

Üldkoosolek

on 09 Aprill 2010
Lisatud: 09 Aprill 2010

11. mail kell 13.00 toimub Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek.

Päevakorras:
1. PKAK strateegia muutmine ja kinnitamine.
2. PKAK rakenduskava muutmine ja kinnitamine.
3. Hindamiskomisjoni otsuste läbivaatamine ja kinnitamine.
4. PKAK 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
5. Jooksvad küsimused