Liikmeskond

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.

PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32  € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta). 

Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit

*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3

Huvirühm Nr Liige
1. Kohaliku       1 Alutaguse vald
omavalitsuse 2 Jõgeva vald
üksused  3 Mustvee vald
  4 Kastre vald
  5 Luunja vald
  6 Peipsiääre vald
  7 Tartu vald
  8 Räpina vald
  9 Setomaa vald
2. Kalandus-   10 FIE Aivar Korotkov
sektori 11 FIE Aleksei Rõbakov
füüsilisest 12 FIE Anatoli Katšan
isikust  13 FIE Dimitri Smolkin
ettevõtjad 14 FIE Igor Kuznetsov
  15 FIE Janek Mertsina
  16 FIE Leonid Rõzov
  17 FIE Margus Narusing
  18 FIE Mihhail Guz
  19 FIE Oleg Golubov
  20 FIE Semjon Kolpakov
  21 FIE Taavi Vogt
  22 FIE Urmas Pirk
  23 FIE Veiko Jäämets
  24 FIE Viktor Mišin
  25 FIE Vladimir Rõžov
  26 FIE Väino Vaino
3. Kalandus-   27 AS Peipsi Kalamees
sektori 28 OÜ AER Autoservice
 juriidilisest 29 OÜ Artselon
isikust  30 OÜ Aver Baltic Fishing Group
ettevõtjad 31 OÜ BMP Transit
  32 OÜ Empreste
  33 OÜ Griko
  34 OÜ Kalameister
  35 OÜ Kalevipoja Turismitalu
  36 OÜ Kalma Kala
  37 OÜ Kalma Kaubandus
  38 OÜ Katroni
  39 OÜ Kramsin
  40 OÜ Latikas
  41 OÜ Luua Grupp
  42 OÜ Madise kalapüük
  43 OÜ Meie Rand
  44 OÜ MIF Laine
  45 Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ
  46 TÜ Peipsi Kalandusühistu
  47 OÜ Peipsi Kalatööstus
  48 OÜ Peipsi Kaubandus
  49 OÜ Peipsi Laguun
  50 OÜ Peipus
  51 OÜ Pootsman PT
  52 OÜ Rolevar
  53 TÜ Salo-Kala 
  54 OÜ Silm ja Säga
  55 OÜ Sixtorm
  56 OÜ Supracom
  57 OÜ UAFG
4. Ettevõtjad,      58 FIE Fjodor Maspanov
kes tegelevad 59 FIE German Bestšaštnõi
majandus- 60 FIE Taavi Pirk
tegevusega 61 FIE Toivo Kivi
muul   62 AS Evemar
tegevusalal kui  63 OÜ AT Maagrupp
kalapüügi- või  64 Kaguring OÜ
vesiviljelus- 65 OÜ Kaldar
toodete 66 OÜ Nordangling
tootmine või  67 OÜ Nordix Pro
töötlemine 68 OÜ Venturo
5. Muud    69 MTÜ Dimari
füüsilised 70 MTÜ Kaks Kaptenit
ja juriidilised  71 MTÜ Kaldapiäskesed
isikud 72 MTÜ Kalma Areng
  73 MTÜ Kalma Sadam
  74 MTÜ Lohusuu Lodi
  75 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus
  76 MTÜ Mehikoorma Arengu Selts
  77 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit
  78 Peipsi Koostöö Keskus
  79 MTÜ Peipsimaa Turism
  80 MTÜ Peipsi Tulevik
  81 MTÜ Peipsi Ühendus
  82 MTÜ Rannapungerja Sadam
  83 MTÜ Tammispää Harrastuskalurite Selts
  84 MTÜ Varnja Arendus
  85 MTÜ Varnja Sadam
  86 MTÜ Vasknarva Rand
  87 MTÜ Võõpsu Kalurite Selts
  88 MTÜ Võõpsu Külasadam
  89  Oleg Telenkov