Liikmeskond

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.

PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32  € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta). 

Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit

*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3

1. Kohaliku       1 Alutaguse vald
omavalitsuse 2 Jõgeva vald
üksused  3 Mustvee vald
  4 Kastre vald
  5 Luunja vald
  6 Peipsiääre vald
  7 Tartu vald
  8 Räpina vald
  9 Setomaa vald
2. Kalandus-   10 FIE Aivar Korotkov
sektori 11 FIE Aleksei Rõbakov
füüsilisest 12 FIE Anatoli Katšan
isikust  13 FIE Dimitri Smolkin
ettevõtjad 14 FIE Igor Kuznetsov
  15 FIE Janek Mertsina
  16 FIE Jelena Morozova
  17 FIE Margus Narusing
  18 FIE Mihhail Guz
  19 FIE Oleg Golubov
  20 FIE Semjon Kolpakov
  21 FIE Taavi Vogt
  22 FIE Veiko Jäämets
  23 Vladimir Melnikov
  24 FIE Vladimir Rõžov
  25 FIE Väino Vaino
3. Kalandus-   26 AS Peipsi Kalamees
sektori 27 OÜ AER Autoservice
 juriidilisest 28 OÜ Artselon
isikust  29 OÜ Aver Baltic Fishing Group
ettevõtjad 30 OÜ BMP Transit
  31 OÜ Empreste
  32 OÜ Eri kala
  33 OÜ Griko
  34 OÜ Kalameister
  35 OÜ Kalevipoja Turismitalu
  36 OÜ Kalma Kala
  37 OÜ Kalma Kaubandus
  38 OÜ Katroni
  39 OÜ Kramsin
  40 OÜ Latikas
  41 OÜ Luua Grupp
  42 OÜ Madise kalapüük
  43 OÜ Meie Rand
  44 OÜ MIF Laine
  45 Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ
  46 TÜ Peipsi Kalandusühistu
  47 OÜ Peipsi Kalatööstus
  48 TÜ Peipsi Kalurid
  49 OÜ Peipsi Kaubandus
  50 OÜ Peipsi Laguun
  51 OÜ Peipus
  52 OÜ Pootsman PT
  53 OÜ Rolevar
  54 TÜ Salo-Kala 
  55 OÜ Silm ja Säga
  56 OÜ Sixtorm
  57 OÜ Supracom
  58 OÜ Alrey
4. Ettevõtjad,      59 FIE Fjodor Maspanov
kes tegelevad 60 FIE German Bestšaštnõi
majandus- 61 FIE Taavi Pirk
tegevusega 62 FIE Toivo Kivi
muul   63 AS Evemar
tegevusalal kui  64 OÜ AT Maagrupp
kalapüügi- või  65 Kaguring OÜ
vesiviljelus- 66 OÜ Kaldar
toodete 67 OÜ Mesi Tare
tootmine või  68 OÜ Nordix Pro
töötlemine 69 OÜ Venturo
5. Muud    70 MTÜ Dimari
füüsilised 71 MTÜ Kaks Kaptenit
ja juriidilised  72 MTÜ Kaldapiäskesed
isikud 73 MTÜ Kalma Areng
  74 MTÜ Kalma Sadam
  75 MTÜ Lohusuu Lodi
  76 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus
  77 MTÜ Mehikoorma Arengu Selts
  78 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit
  79 Peipsi Koostöö Keskus
  80 MTÜ Peipsimaa Turism
  81 MTÜ Peipsi Tulevik
  82 MTÜ Peipsi Ühendus
  83 MTÜ Rannapungerja Sadam
  84 MTÜ Tammispää Harrastuskalurite Selts
  85 MTÜ Varnja Arendus
  86 MTÜ Varnja Sadam
  87 MTÜ Vasknarva Rand
  88 MTÜ Võõpsu Külasadam
  89 Elmar Talbonen
  90 Oleg Telenkov
  91 Urmas Pirk