Liikmeskond

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.

PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32  € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta). 

Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit

*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3

Huvirühm Nr Liige
1. Kohaliku       1 Alutaguse vald
omavalitsuse 2 Jõgeva vald
üksused  3 Mustvee vald
  4 Kastre vald
  5 Luunja vald
  6 Peipsiääre vald
  7 Tartu vald
  8 Räpina vald
  9 Setomaa vald
2. Kalandus-   10 FIE Aivar Korotkov
sektori 11 FIE Aleksei Rõbakov
füüsilisest 12 FIE Anatoli Katšan
isikust  13 FIE Dimitri Smolkin
ettevõtjad 14 FIE Igor Kuznetsov
  15 FIE Janek Mertsina
  16 FIE Jelena Morozova
  17 FIE Margus Narusing
  18 FIE Mihhail Guz
  19 FIE Oleg Golubov
  20 FIE Semjon Kolpakov
  21 FIE Taavi Vogt
  22 FIE Veiko Jäämets
  23 FIE Viktor Mišin
  24 Vladimir Melnikov
  25 FIE Vladimir Rõžov
  26 FIE Väino Vaino
3. Kalandus-   27 AS Peipsi Kalamees
sektori 28 OÜ AER Autoservice
 juriidilisest 29 OÜ Artselon
isikust  30 OÜ Aver Baltic Fishing Group
ettevõtjad 31 OÜ BMP Transit
  32 OÜ Empreste
  33 OÜ Eri kala
  34 OÜ Griko
  35 OÜ Kalameister
  36 OÜ Kalevipoja Turismitalu
  37 OÜ Kalma Kala
  38 OÜ Kalma Kaubandus
  39 OÜ Katroni
  40 OÜ Kramsin
  41 OÜ Latikas
  42 OÜ Luua Grupp
  43 OÜ Madise kalapüük
  44 OÜ Meie Rand
  45 OÜ MIF Laine
  46 Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ
  47 TÜ Peipsi Kalandusühistu
  48 OÜ Peipsi Kalatööstus
  49 OÜ Peipsi Kaubandus
  50 OÜ Peipsi Laguun
  51 OÜ Peipus
  52 OÜ Pootsman PT
  53 OÜ Rolevar
  54 TÜ Salo-Kala 
  55 OÜ Silm ja Säga
  56 OÜ Sixtorm
  57 OÜ Supracom
  58 OÜ UAFG
4. Ettevõtjad,      59 FIE Fjodor Maspanov
kes tegelevad 60 FIE German Bestšaštnõi
majandus- 61 FIE Taavi Pirk
tegevusega 62 FIE Toivo Kivi
muul   63 AS Evemar
tegevusalal kui  64 OÜ AT Maagrupp
kalapüügi- või  65 Kaguring OÜ
vesiviljelus- 66 OÜ Kaldar
toodete 67 OÜ Mesi Tare
tootmine või  68 OÜ Nordangling
töötlemine 69 OÜ Nordix Pro
  70 OÜ Venturo
5. Muud    71 MTÜ Dimari
füüsilised 72 MTÜ Kaks Kaptenit
ja juriidilised  73 MTÜ Kaldapiäskesed
isikud 74 MTÜ Kalma Areng
  75 MTÜ Kalma Sadam
  76 MTÜ Lohusuu Lodi
  77 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus
  78 MTÜ Mehikoorma Arengu Selts
  79 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit
  80 Peipsi Koostöö Keskus
  81 MTÜ Peipsimaa Turism
  82 MTÜ Peipsi Tulevik
  83 MTÜ Peipsi Ühendus
  84 MTÜ Rannapungerja Sadam
  85 MTÜ Tammispää Harrastuskalurite Selts
  86 MTÜ Varnja Arendus
  87 MTÜ Varnja Sadam
  88 MTÜ Vasknarva Rand
  89 MTÜ Võõpsu Kalurite Selts
  90 MTÜ Võõpsu Külasadam
  91 Elmar Talbonen
  92 Oleg Telenkov
  93 Urmas Pirk