Toetuse taotlemise dokumendid

Up

Toetuse taotlemise dokumendid

Juhend meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs
Внедрение стратегии регионального развития районов рыбного хозяйства
Hindamiskriteeriumid valitud tegevussuuna kohta
Abitabel projektitoetuse minimaalne omafinantseeringu määr ja taotleja tegevussuundade kaupa
SELETUSKIRI Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord
Peipsi kalanduspiirkonna strateegia (muudatus 28.11.2019)
 
 
Powered by Phoca Download