Koostööprojekti 83401900070 tulemusaruanne

25. 08. 2022
Lisatud: 25 August 2022

Sisevete festivali Peipsi järvefestival 2022

Koostööpartnerid:     Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud aktivistid; kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud; piirkonna elanikud, külastajad.

Koostööprojekti periood:

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine: aprill  – august 2022

Peipsi järvefestival 2022 toimus 09.-16. juuli

Koostööprojekti eesmärk: Peipsi järvefestivali eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

8-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Iga päev kohtuvad uues festivalisadamas kohalik ja rahvusvaheline kultuuriprogramm. Nii maad kui vett mööda saabuvaid külalisi ootavad igas sadamas kohalike kultuurikollektiivide kontsert, kohalikku kultuuri ja loodust tutvustavad töötoad, kohalik söök, jook ja käsitöö. Laevastik toob kaasa rahvusvahelise kultuuriprogrammi – igal õhtul astuvad lavale nii kohalikud esinejad kui kaugemalt tulijad. Lisaks laevnikele saavad programmides osaleda ka kõik “maapealsed” külastajad. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid

Koostööprojekti tegevused:

Erinevad tegevused sadamates: kohalike toodete laat, õpitoad, kultuuriprogramm, lõbusõidud jms. Täpsem info iga sadama tegevuse kohta vt. https://www.sisevetefestival.ee/peipsi-jarvefestival

Projekti tulemused:

  • Peipsimaa ja Emajõe piirkondade maine turismi sihina on hea;
  • kasvab külastajate teadlikkus sisevete kasutamise võimalustest;
  • kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
  • Piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel
  • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
  • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
  • kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse;
  • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Info (päevakavad jms.) festivali kohta: https://www.sisevetefestival.ee/

KOOSTÖÖPROJEKTI 834019000040 TULEMUSARUANNE

28. 06. 2022
Lisatud: 28 Juuni 2022

Koostööprojekti nimetus:  Islandi Ookeani Klastrit tutvustav õppereis

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu liikmed ning liikmete esindajad (32 inimest)

Koostööprojekti periood: 01.06.–06.06.2022. a

Koostöö sisu: Koostööprojekti  raames korraldati õppereis Islandile.

Koostöö eesmärk ja tegevused:

Koolituse esmane eesmärk oli tutvuda Euroopas ainulaadse Islandi Ookeani Klastri toimimise ja tegevustega, ehk tutvuda kalanduse ja veekeskkonna alaste erinevate aspektide ja koostööga. Esialgu pidi koolitus toimuma 2020. aastal, kuid see jäi Covid-19 tõttu ära, kahjuks seetõttu jäid ära ka osaliselt 2020.a.kokkulepitud tegevused ja koolitused, kuid 2022.a. lepiti kokku (sh ka Maaeluministeeriumi soovitustele tuginedes) järgnevad koolitused:

1.juuni, kolmapäev, saabumine. Koolitused:

15.00 – 16.30 Algalif https://algalif.is/ on juhtiv mikrovetikapõhise astaksantiini ja astaksantiinitoodete tootja. Tutvustati, kuidas valgusmanipulatsiooni abil saadakse mikrovetikatest antioksüdanti astaksantiini, mida kasutatakse toidulisandites ja tervisetoodetes.

18.00-19.00 Koolituskeskus LAX-INN https://lax-inn.is/en/education LAX-INN hariduskeskuse asutas Sigurður Pétursson 2021. aastal ja see on esimene vesiviljeluse hariduskeskus Islandil, mis tutvustab Islandi lõhekasvatuse tootmist, tehnoloogiat ja tooteid.

2.juunil, neljapäev

9.00-11.00 Uurimiskeskus Rannis https://en.rannis.is/ toetab Islandi teadusuuringuid, innovatsiooni, haridust ja kultuuri ning osaleb riikliku teadus- ja tehnoloogiapoliitika ettevalmistamisel ja elluviimisel. Rannis haldab teaduse, innovatsiooni, hariduse ja kultuurivaldkonna fonde ning uurimisprogramme ning koordineerib Islandi osalemist rahvusvahelises teaduskoostöös (Horisont jmt).

11.15-13.00 Teadusasutus Matis https://matis.is/en/ on valitsusele kuuluv mittetulunduslik toiduainete ja biotehnoloogia teadus-arendusasutus, mis tegeleb biomajanduse väärtusloome ning poliitika ja infrastruktuuri arendamisega. Põhjalikumalt tutvustati kalade geneetilist uurimist ja selle kasulikkusest kalavarude määramisel. Islandi kvootide süsteemi tutvustus

Sõit Hafnarfjördurisse, linnaga tutvumine.

15.00-17.00 Mere- ja magevee uurimisinstituut Hafrannsóknastofnun – MFRI https://www.hafogvatn.is/en viib läbi erinevaid mere- ja mageveeuuringuid ning annab ministeeriumile teaduslikku nõu mere- ja mageveeressursside ning keskkonnaalaste uuringute põhjal. Peamised uurimisprioriteedid on mere- ja mageveeökosüsteemide uuringud, peamiste kalavarude säästev kasutamine, ökosüsteemipõhine lähenemisviis kalavarude majandamisele, kalapüügitehnoloogia ning merepõhja ja elupaikade kaardistamine.

3.juuni, reede

9.00-11.30 Reyjkaviki linnaekskursioon, sadamaala ja laevadega tutvumine.

Sõit Hafnarfjördurisse.

13.00-15.30 Isfell Company > Ísfell (isfell.is) on Islandi juhtiv ettevõte kalapüügivahendite teenindamise ja kutselise kalapüügi tarvikute, tõsteseadmete jne müügi valdkonnas. Tutvustus kalapüügivahendite tootmise teaduslikest alustest. Sõit tagasi Reykjavikki.

4.juuni, laupäev

Kuldse ringi väljasõit Islandi kõige tuntumate vaatamisväärsuste juurde. Gamla Laugin https://secretlagoon.is/, Kuldne Kosk Gullfoss https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/gullfoss, kõigile maailma geisritele nime andnud Geysir  ja Strokkur https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir, ajalooline parlamendi kokkutuleku paik Thingvellir https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/jorunnsg/ingvellir-national-park

5.juuni, pühapäev

8.30 väljasõit Snaelfellsnesi poolsaarele.

11.00-14.00 Bjarnarhöfni haikala töötlemise talu. Grööni hai fermenteerimise-mädandamise protsess ja haikala töötlemise lugu tutvustav muuseum. Grööni hai elutseb ainult arktilistes vetes, kasvab kuni 7 meetri pikkuseks ja liigub keskmise kiirusega 1 km/h. Teadlased on tema kasvutempot arvestades välja arvutanud, et ta võib elada mitmesaja aasta vanuseks.
Grööni hai liha on mürgine, kuna tema uriin ladestub lihasse, kuid tema maksast saadi varaselmal ajal vaalamaksaõlist kvaliteetsemat vedelikku. See oli üks ekspordiartikkel, mida Islandilt välja veeti. Umbes 400 aastat tagasi avastasid nad aga, et kui hailiha liiva sisse matta ja tal seal seista lasta, siis kaovad hailihast mürgid (lagundadatakse bakterite poolt).
Tänapäeval Bjarnarhöfnis enam haisid ei püüta, neile tuuakse kaaspüügina kätte saadud haid. Samuti ei maeta liha enam liiva sisse, vaid fileetükid pannakse paariks kukus puust kastidesse kindla temperatuuri juures seisma, peale seda riputatkse liha veel paariks kukus soolase mereõhu kätte kuivama. Soola ega mingeid muid lisandeid ei tarvitata.
Nii valmib Islandi delikatess - mädandatud-fermenteeritud hailiha, mis on uuringute alusel oma olemuselt vägagi tervislik toit, sisaldades mitmeid kasulikke aineid.

14.00-19.00 Teekond ümber poolsaare: Djupalónssanduri rand, kus saab tutvuda ajaloolise kalurihüti näidisega; kalandusmuuseum; Arnarstapi kaljuformatsioonidega rand, kus pesitsevad suured linnukolooniad.

6.juuni. Kojusõit

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 32 isikut. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 16 osalejat. Koostööprojekti tulemused parandavad koostööd ettevõtjate vahel, aitab kaasa uute ideede tekkimisele ja innovaatiliste lahenduste leidmisele, nii kalandusalase kui ka kalandusvälise (turism, kohalik toit, sinimajandus jms) info ning teabe vastastikune vahetus.

Koostööprojekti 83401900030 tulemusaruanne

18. 05. 2022
Lisatud: 18 Mai 2022

Avatud kalasadamate päev 2022 Kolkja ja Varnja sadamas

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, mittetulundusühing Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: kõik huvilised

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev: 30.aprill 2022 kl 8.00-14.00

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine: jaanuar 2020 – aprill 2022; lõpparuanne mai 2022

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada avalikkusele kalasadamate toimimist ning kutselise kalandusega seonduvat.

Koostööprojekti tegevused: Avatud kalasadamate päeva raames oli võimalik tutvuda sadamate igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt, erinevate kalatoodete ja -söökide maitsmine ja kaasaostmine,  tomusid laevasõidud järvele, oli tegevusi lastele, toimus muusikaline meelelehutus jne. Sadamates oli võimalik tutvuda püügivahendite, kalalaevade ja -paatidega.

Projekti tulemused: Avatud kalasadamate päeval osales üle Eesti ca 35 000 külalist, Kolkja sadamas osales ca 2000 külastajat, Varnjas ca 2500 külastajat.

Sündmuse kajastuse lingid:

https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2022

https://menu.err.ee/1608582448/kalasadamaid-kulastas-rekordarv-inimesi

https://tartu.postimees.ee/7512394/kolkjas-sattus-uhele-paevale-avatud-kalasadamate-ja-sibulatee-kalapuhvetite-paev#_ga=2.225689107.867980315.1651338933-1041290735.1649269294

KOOSTÖÖPROJEKTI 83401900060 TULEMUSARUANNE

28. 12. 2021
Lisatud: 28 Detsember 2021

Koostööprojekti nimetus:  Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu liikmed ning liikmete esindajad (31 inimest)

Koostööprojekti periood: 16.11.–23.11.2021. a

Koostöö sisu: Koostööprojekti  raames korraldati õppereis Kreeka Ateena ja Peloponnesose piirkonda.

Programm:

1.päev, 16.11, teisipäev

Kogunemine Tallinna lennujaamas kell 3.50. Air Baltic lend Tallinn – Riia - Ateena 5.40-6.30 / 7.55-11.05 Transfeer hotelli.

Tee peale jäävad külastused: Ateena Poseidoni avenüü rannikuäärsed arendused (Ateena linna avalikud rannad, arendused, mis tehti 2004. aasta olümpiamängudeks); muuseumilaev Averof (sõjaväelaev aastast 1910) ning Flisvosi sadam

Pealelõunal Pireuse piirkond ja sadam. Pireuse sadam on Kreeka suurim ja üks suurimaid kogu Euroopas.

Ööbimine hotell Triton Pireuse sadamas (2 ööd samas hotellis)

2.päev, 17.11, kolmapäev

Kell 2.00-4.00 (öösel) Pireuse Hulgimüügi Kalandusorganisatsioon tutvustab Pireuse kala müügi- ja ostuprotsesse. Pireuse kalaturu külastus www.pond5.com/stock-footage/item/99070366-greek-fish-market-port-piraeus-athens-greece  Pireuse kalaturg varustab kalaga kogu suuremat Ateena piirkonda, öösel kaubeldud kala jõuab poodidesse, turgudele juba hommikuks.

Piraeus kalapüügivahendite kauplus ja võrgu töökoda

Metrooga sõit Ateenasse. Ateena kalaturu külastus, toodete tutvustus turul

3.päev, 18.11, neljapäev

Teekond Tolo suunas: peatus Korinthose kanali ääres. Kanal valmis 1893, selle pikkus on 6,3 km, kõrgus umbes 80 m ja laius 25 m. Kanal ühendab Joonia merd Egeuse merega ning selle ajalooline roll merekaubanduses on olnud väga oluline.

Peatus Korintose mäe antiiksete templite juures. Soovijatele ekskursioon Mükeene arheoloogilisel alal.

Hotel King Minos Tolo (4 ööd)

Kohtumine Tolos KORALLI SINGLE MEMBER P.C. kalatööstuses, toodete tutvustus

https://fishfromgreece.com/en/hapo/our-organization/

4.päev, 19.11, reede

Tolo ja Iria Kalandusorganisatsiooniga kohtumine. Kohtumine kohalike kaluritega, et arutada reaalselt sel alal tegutsevate inimestega päevakohaseid küsimusi. Tolo sadama püüab kala 70 kalapaati. Varasemalt oli neid rohkem, kuid paljud on loobunud kalastamast ja tegelevad nüüd turismiga. Kalandusega saab tegeleda aasta ringi, kuid saagid on suhteliselt väikesed (50-100 kg päevas)

Oliiviõli tehase külastus. Kohalikud perekonnad hoiavad ülal vanu õlitootmise traditsioone. Kohaliku oliiviõli tootja juures tutvustatakse tootmisprotsessi ja produkte – hea näide tootmisprotsessi ja turismi ühendamisest, mida on võimalik rakendada ka rannakülas.

Didima meteoriidikraatri külastus – kraatrisse on rajatud kaks kirikut.

5.päev, 20.11, laupäev 

Ouzo-tehase külastus. Oúzo nüüdisaegne põletamine algas suuresti 19. sajandi alguses pärast Kreeka iseseisvussõda. Aastaks 1932 arendasid tootjad välja uue oúzo valmistamise meetodi, kus kasutati vasest destillaatoreid. Nüüdseks on sellest saanud üldkasutatav meetod – pereettevõte, kus on ouzot valmistatud 150 aastat.

Napflioni kalaturg ja kokanduse õpituba - koos kalakokaga kohalikult turult tooraine soetamine kokanduse õpitoaks. Kokanduse õpitoas valmistati 5 erinevat kalarooga, mille kõik koostisosad (nt majonees, marineeritud porgandid jms.) valmistati ka kohapeal. Valmistatud kalatoitude menüü:  „Kakavia“ kalamehe supp, ateenlase kalasalat; kreveti „Saganaki“, praetud punane meriärn, tursk a la Spetsiota.

Pärastlõunal tutvumine Nafplioniga. Nafplion oli vaba Kreeka esimesse pealinn. Linn on erinevatel ajalooetappidel elupaigaks olnud paljudele erinevatele rahvastele.

6.päev, 21.11, pühapäev

Porose saare kalastusretk kahes grupis. Kohalik kalur tutvustab kohalikke püügiviise (mõlemal grupil võimalik kalastada 1 km pikkuse põhjaõnge liiniga, samuti tavaõngedega). Turismiperioodil turistidega kalastamine.

Neile, kes parajasti kalapüügi retkel ei viibi, Nemea veinimõis – kohaliku veinimõisa külastus, tutvumine Peloponnesose piirkonna veinidega. 

Porose saare vabatahtlike merepääste seltsiga kohtumine.

7.päev, 22.11, esmaspäev

Sõit Tolo – Ateena. Keraamikatehase külastus. Stelios Art käsitöö- ja kunstikeskuse külastus – näited erinevate igapäevaasjade taaskasutusest

Piraeuse LAGOUDAKIS DIMITRIOS kalatööstuse külastamine. Merekalakasvatus

8.päev, 23.11, teisipäev

8.45 Trasfeer lennujaama. Air Baltic lend Ateena – Riia – Tallinn 11.45 – 14.55 / 18.15-19.05

Koostöö eesmärk: tutvuda Kreeka Ateena ja Peloponnesose poolsaare piirkonnaettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimibkohalik kalandus- ja turismivaldkond, kalanduse ja turismiga seotud toodete ja teenuste arendamine ning kuidas on korraldatud ettevõtjate,omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Koostööpartnerid soovisid tutvuda kohalike kalanduspiirkondade parimate ettevõtlusnäidetega saamaks informatsiooni piirkonna kalandus- ja turismisektori tegevustest ning kalanduse, kalandusega seotud osalusturismi ja kohalikutoidu ja tooraine kasutamisest rannakalanduse tegevusraamistiku laiendamisel.

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 31 isikut. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 15 osalejat (üks osaleja haigestus). Koostööprojekti tulemused parandavad koostööd ettevõtjate vahel, aitab kaasa uute ideede tekkimisele ja innovaatiliste lahenduste leidmisele, nii kalandusalase kui ka kalandusvälise (turism, kohalik toit jms) info ning teabe vastastikune vahetus.

Koostööprojekt 83401900063 tulemusaruanne

09. 05. 2022
Lisatud: 09 Mai 2022

Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi külastus 2022

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Saarte Kalandus MTÜ, Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 01.04 – 31.05.2022.a. (messi külastus 25.04-27.04.22.a.)

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda rannakalanduses tegutsevatele kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.  Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid osalevate   kalanduskogukodade omavahelised suhted. Seafood Expo Global/Seafood Processing Global  https://www.seafoodexpo.com/global/  mess toimus 25.-27. aprill 2022.a. Barcelonas.  Messil osalesid eksponendid üle maailma (enam kui 2000 eksponeerivat ettevõtet ligi 100 riigist).

Koostööprojekti tulemus: 6 osalejat MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, 6 osalejat MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, 6 osalejat MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, 6 osalejat Saarte Kalandus MTÜ, 3 osalejat Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ ja 1 osaleja Kalanduse Teabekeskus

KOOSTÖÖPROJEKTI 83401900048 TULEMUSARUANNE

22. 10. 2021
Lisatud: 22 Oktoober 2021

Koostööprojekti nimetus:  „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus Prantsusmaa Nizza piirkonna  kalandust tutvustav koolitusreis“ 

Koostööpartner: MTÜ Saarte Kalandus

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja liikmete esindajad (kokku 8 inimest) ning Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16 inimest).

Koostööprojekti periood: 13.10.–20.10.2021. a

Koostöö sisu: Koostööprojekti  raames korraldati õppereis Lõuna- Prantsusmaa Nice ümbruse kalanduspiirkondadesse.

Päevakava:

13.oktoober, kolmapäev Tallinn- Nice 15.45 – 18.10

Kohtumine tõlk- reisisaatja Hannela Tamagno’ga

14. oktoober, neljapäev Nice – Monaco – Monte-Carlo-Nice

Väljasõit hotellist kell 09.00. Monaco okeanograafia muuseumi külastus (lisatasu eest) https://musee.oceano.org/en

Monaco vürstiriik – vaba aeg vanalinnaga tutvumiseks.

Tutvumine austrite ja teiste mereandide degustatsiooni baari ja kasvatusega Les Perles de Monte-Carlo.  https://www.facebook.com/LesPerlesDeMonteCarlo/.

15. oktoober, reede Nice – Cros de Cagnes - Antibes – Chateauneuf de Grasse – Nice

Väljasõit hotellist kell 09.00 . Kohtumine Kalur Jean-Louisi ja tema abikaasaga Cros-de-Cagnes sadamas ja kalaturul, kogemustevahetus.

Chef Yves Terrilloni kokandusateljee - kalatoitude valmistamine lilledega. https://www.facebook.com/lacuisinedesfleursyvesterrillon/.  

Spirulina Cote d’Azur külastus Chateauneuf de Grasse’is – mikrovetikate kasvatus vesifarmis. Vastu võtab omanik Damien Stephan. Kohapeal oli võimalik toodangut ka degusteerida ja kaasa osta https://www.spirulinacotedazur.com/

16.oktoober, laupäev Nice – Villefranche – St Paul de Vence – Nice

Väljasõit hotellist kl. 09.45 . Kalur Steve’iga kohtumine Nice’i sadamas, kogemustevahetus.

Kalur Jean-Paul’iga kohtumine Villefranche-sur-Mer’i sadamas, kogemustevahetus.

17.oktoober, pühapäev Nice – Antibes – Greolieres – Pont sur Loup – Nice

Väljasõit hotellist kell 10.00. Kohtumine Antibes’i sadamas APPA harrastuskalameeste ühingu liikmetega https://club-appa.fr/

Greoliere’is maheforelli kasvatuse külastus ja degustatsioon, vastu võtab omanik Pierre Philippe. https://www.facebook.com/Pisciculture-du-Cheiron-423248301209047/

18.oktoober, esmaspäev Nice – St Raphael - Cannes – Nice

Väljasõit hotellist kell 08.00  Tutvumine St Raphaeli sadama ja kala- ning mereandide poega. Kohtumine kohalike kaluritega ja kohaliku algatusrühma FLAG Esterel Côted'Azur esindaja Leila Seddikiga ja presidendi Christian Decugis’iga https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/esterel-cote-dazur-flag_en

Tutvumine Cannes’i kalasadamaga ja kohtumine ning kogemustevahetus kohalike kaluritega.

Natura 2000 maastiku ja merekaitsela Cap ROUX külastus ja kohtumine kaitseala teaduritega, jalutuskäik kaitsealal https://autourducaproux.org/

Cannes Aquafrais – merepeal asuva mahekalakasvatuse külastus. https://aquafrais-cannes.com/

19.oktoober, teisipäev Nice – La Seyne sur Mer – Nice

Väljasõit hotellist kell 08.00 Kalakasvatuse külastus La Seyne sur Mer’is.

Saint- Elme’i kalasadama külastus ja kohtumine Manon Ranc’iga ja tema kalurist abikaasaga, kes väärindavad haruldasi ja vähetuntud kalaliike.

Mereteemalise muuseumi Villa Tamaris külastus.

20. oktoober, kolmapäev Nice

Kell 10.00 kommivabriku Florian Nice filiaali külastus ja ekskursioon.

Kell 11.00 Soovijatele tunnine kruiis Vahemerel vaadetega Nice’ile ja Villefranche’i lahele (lisatasu eest).

Air Baltic otselend Nice – Tallinn 18.40 – 22.55

Koostöö eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvuda Lõuna- Prantsusmaa Nizza piirkonna ja selle ümbruse s.h. Monaco ja Monte- Carlo erinevate kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 24 isikut. MTÜ Saarte Kalandus 16 osalejat ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 8 osalejat. Osalejad said hea ülevaate kalanduse traditsioonidest Lõuna- Prantsusmaal. Kalandus ja merendusalastest uuringutest, kalapüügikorraldusest, kvootide jaotusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite esindusorganisatsioonidega.