Koostööprojekti 83401900051 tulemusaruanne

03. 11. 2023
Lisatud: 03 November 2023

Koostööprojekti nimetus: Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts, MTÜ Võrtsjärve Ühendus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Emajõe ja Võrtsjärve-äärsed kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused; projekti kaasatud LEADER tegevusgrupid, piirkonna külastajad

Koostööprojekti periood:

 • Projektitaotluse ettevalmistus: oktoober-detsember 2020
 • Õppereisi ettevalmistamine: september – oktoober 2023
 • Õppereis 16.-20.10. 2023

Koostööprojekti eesmärk:.

-Toetada Emajõe-Võrtsjärve koostöövõrgustiku arengut läbi kolme sektori koostöö.

-Tõsta piirkonna turismiteenuste kvaliteeti.

-Tõsta võrgustiku liikmete teadlikkust jätkusuutlikust turismist ja keskkonnahoidlikust jõe kasutamisest.

-Olla võrgustiku ja sihtkohana pildil nii oluliste partnerite kui ka poliitikakujundajate jaoks.

-Läbi esimeste ühiste turundusmaterjalide tõsta piirkonna tuntust turismisihtkohana.

Koostööprojekti tegevused: õppereis Poola Masuuria piirkonda

Masuuria järvede ala on maastikurajoon Poola kirdeosas. Piirkonnas paikneb üle 2000 järve, mille kogupindala on ligikaudu 1450 km2. Järvede ala paljud järved on omavahel ühendatud jõgede ja kanalite kaudu, moodustades niiviisi 50,4 km pikkuse siseveeteede võrgustiku. Tegu on atraktiivse turismipiirkonnaga, mis on populaarne purjetajate, paadimatkajate, lohesurfajate, sukeldujate, kalastajate, jalgrattamatkajate kui ka lihtsalt looduse ilu nautijate hulgas. Piirkonnas on ka rohkelt erineva köögiga toitlustuskohti.

Õppereisi programm

1.päev, 16. oktoober

Esmaspäeval hommikul kell 8 alustati sõitu Poola. Terve päev möödus reisides ja Poola jõuti alles õhtul. Esimene öö veedeti Poola suurima järve Śniardwy äärses majutusasutuses Panorama Lake Resort. Śniardwy järve äärne piirkond on suviti siseturistide seas äärmiselt populaarne suvituspaik. Samuti meelitab järvistu külastajaid ja purjetajaid Poola ka naaberriikidest.

2.päev, 17. oktoober

Esimesel täispikal reisipäeval alustati sõitu Mazurskie’sse, kus kohtuti piirkonna kohaliku tegevusgrupiga  Orzysz LAG Mazurskie Sea.  Mazurskie Sea tegevusgrupp asutati aastal 2008 ja selle moodustasid 8 omavalitsust ning 2 maakonda. Tegevuspiirkonnas elab 82 000 inimest ja piirkond on 2006 km2 suur. Tegevusgrupi missiooniks on elukvaliteedi parendamine maapiirkondades, majutuse mitmekesistamine ja Masuuria piirkonna traditsioonide hoidmine. Samuti on väga oluline kultuuripärandi säilitamine, sest piirkond sai Poola alaks alles peale Teist maailmasõda.  Tegevusgrupi piirkonda jääb 60 000 ha järvistut ja 5 suurt kalakasvandust. Mazurskie Sea rakendab nii Põllumajandusfondi kui ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi. Strateegiast tulenevalt on tegevusgrupil kolm põhieesmärki: töökohtade loomine; loodusressursside säilitamine; piirkonna mitmekesistamine ja atraktiivsuse tõstmine (suunatud kohalikele ja turistidele). Perioodi 2014-2020 jooksul rakendati Põllumajandusfondi 2,9 milj. euro eest ja kalandusfondi 2,1 milj. euro eest. Kokku rahastati ca 200 projekti. Lisaks pakub tegevusgrupp ka erinevaid workshoppe ja turismiteenuseid. Peale tutvustust külastati tegevusgrupi poolt rahastatud investeeringuid - telkimisalad, paadislip, Masurian inn ja sepikoda. Lisaks oli reisiseltskonnal võimalus võtta osa ühest tegevusgrupi workshopist - üheskoos meisterdati keraamilised kala kujulised magnetid. Päeva lõpus alustati sõitu Olsztyni poole, kus veedeti ka ülejäänud kolm ööd.

3.päev, 18. oktoober

Teist täispikka reisipäeva alustati sõiduga  Łajsy Gietrzwałd piirkonda, mis on eelkõige tuntud oma pühamute poolest. Gietrzwałdi küla on populaarne palverändurite sihtkoht, kuna külas asub ka Poola kõige tuntum Neitsi Maarja pühamu. Piirkonnas kohtuti kohaliku tegevusgrupi LAG South Warmia esindajatega. Tegu on ühe regiooniga Põhja-Poola 16 regioonist. Tegevusgrupi investeeringud on suunatud neljale valdkonnale: vee-ja järvistutega seotud investeeringud (laevaehitus); põllumajandus ja kvaliteetne kohalik toit (piima-ja lihatööstus); puit (metsa majandamine ja ressursid, vabrikud; tervislik ja õnnelik elu (kuurortide rajamine). Põhja-Poola regioonis tegutseb kokku 11 tegevusgruppi, Leader toetus kokku on 40,7 milj. eurot. Regiooni 11-st tegevusgrupist 2 rakendavad lisaks Põllumajandusfondile ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi. Regiooni väikseima elanike arvuga tegevusgrupi alla kuulub 25 000 inimest ja suurima elanike arvuga tegevusgrupi alla vastavalt 110 000 elanikku. Järgmisel perioodil regioon enam Kalandusfondi rakendamisega edasi ei lähe. Kõige rohkem on Leader rahastusega toetatud start-upe, ettevõtteid ja avalikuks kasutamiseks mõeldud taristuga seotud investeeringuid. Rahvusvahelist koostööd tehakse Hispaania ja Itaalia partneritega. Reisipäeva lõpetas õhtusöök Olsztyni restoranis Cudne Manowce. Tegu on Poola traditsioonilise söögikohaga, kus au sees on esivanemate retseptid ja kohalik toit. Restoran on saanud toetust Leader meetmest ja eesmärgiks on väärtustada kohalikku toorainet - kogu restoranis kasutatav tooraine pärineb maksimaalselt 50-60 km kauguselt.

4. päev, 19. oktoober

Kolmandal reisipäeval külastati Pottery Village’t, mis on Arukate külade programmi kuuluv küla. Kohapeal kohtuti tegevusrühma LGD Brama Mazurska Krainy esindajatega, kes spetsialiseeruvad temaatiliste külade arengule. Tegevusgrupp alustas Leader programmiga 2006. aastal ja tegu on Warmia-Masuuria piirkonna suurima kohaliku tegevusgrupiga. Koostööd tehakse 15 külaga, kes on osa Arukate külade kontseptsioonist. Arukate külade programm aitab piirkonnas lahendada kahte probleemi: tööpuudus ning vähene ettevõtlikkus ja teenuste kättesaadavuse vähenemine. Arukate külade tunnusteks on: uute tehnoloogiate kasutusele võtmine; võimekus luua koostöösuhteid; innovaatilised lahendused; ressursside läbimõeldud kasutamine. Koostööd tehakse Austria, Itaalia ja Saksamaaga. Pottery Village rajati 15 aastat tagasi, enne seda ei olnud külas elektrit, vett ega kanalisatsiooni, puudus infrastruktuur. Nüüd juhib Pottery Village’t sihtasutus, kes kirjutab projekte ja kaasab raha. Tänu projektile puudub külas tööpuudus. Iga aasta külastab küla ca 25 000 turisti. Tegevusgrupp toetab palju turismi ja erinevate võrgustike tooteid (õppereiside programm, keraamika töötoad jms).

5.päev, 20. oktoober

Viimasel reisipäeval külastati kohalikku tegevusrühma Wielkie Jeziora Mazurskie esindajatega. Põllumajandusfondi rakendav tegevusgrupp asutati aastal 2006. ja Kalandusfondi rakendav tegevusgrupp loodi aastal 2009. Mõlemad tegevusgrupid tegutsevad ühes ja samas hoones. Tegevuspiirkond jääb kahe järve vahele ja seetõttu on paljud projektid suunatud järvedega seotud investeeringutele. Leader meetmest toetatud projektid on näiteks: külastusteekonnad ja matkarajad üle Pühajärve; kanuude soetamise projekt. Põllumajandusfondi rakendava tegevusgrupi projektid on rahastatud 100%. Kalandusfondi projektide omafinantseering on 5%, mis kaetakse liikmemaksust ja samuti aitab ka kohalik omavalitsus.

Peale tegevusgrupiga tutvumist alustati tagasisõitu Tartusse.

 

Projekti tulemused: Õppereisil osales 19 isikut Emajõe-Võrtsjärve koostöövõrgustikust.

Koostööprojekti 83402200021 tulemusaruanne

05. 09. 2023
Lisatud: 05 September 2023

 

Sisevete festivali Peipsi järvefestival 2023

Koostööpartnerid:    Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud aktivistid; kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud; piirkonna elanikud, külastajad.

Koostööprojekti periood:

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine: aprill  – august 2023

Peipsi järvefestival 2023 toimus 09.-16. juuli

Koostööprojekti eesmärk: Peipsi järvefestivali eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

8-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Iga päev kohtuvad uues festivalisadamas kohalik ja rahvusvaheline kultuuriprogramm. Nii maad kui vett mööda saabuvaid külalisi ootavad igas sadamas kohalike kultuurikollektiivide kontsert, kohalikku kultuuri ja loodust tutvustavad töötoad, kohalik söök, jook ja käsitöö. Laevastik toob kaasa rahvusvahelise kultuuriprogrammi – igal õhtul astuvad lavale nii kohalikud esinejad kui kaugemalt tulijad. Lisaks laevnikele saavad programmides osaleda ka kõik “maapealsed” külastajad. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid. Saunaasta puhul toimusid sel aastal ka saunateemalised õpitoad. Esimest korda toimus paatide seiklusorienteerumine.

Koostööprojekti tegevused:

Erinevad tegevused sadamates: kohalike toodete laat, õpitoad, kultuuriprogramm, lõbusõidud jms. Täpsem info iga sadama tegevuse kohta vt. https://www.sisevetefestival.ee/peipsi-jarvefestival

Projekti tulemused:

 • Peipsimaa ja Emajõe piirkondade maine turismi sihina on hea;
 • kasvab külastajate teadlikkus sisevete kasutamise võimalustest;
 • kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
 • Piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel
 • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
 • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
 • kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse;
 • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Info (päevakavad jms.) festivali kohta: https://www.sisevetefestival.ee/

Delfi podcast: https://www.delfi.ee/artikkel/120201932/kuula-seikle-peipsimaal-peipsi-jarvefestival-kestab-lausa-8-paeva

Koostööprojekti 83402200010 tulemusaruanne

29. 05. 2023
Lisatud: 29 Mai 2023

Koostööprojekti nimetus: Baskimaa ja Akvitaania piirkondade toidukultuuri õppereis

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja         Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja esindajad.

Koostööprojekti periood:

 • Projektitaotluse ja õppereisi ettevalmistamine – oktoober 2022 - mai 2023
 • Õppereis 13.-19.05. 2023

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on saada nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi tutvudes Hispaanias ja Prantsusmaal asuvates Baskimaa ja Akvitaania piirkondade toidukultuuriga. Külastati Bilbao toidutehnoloogia tulevikule mõeldud messi ja Bordeaux messi, kus on suur osakaal kohalikul gastronoomial. Projekti alameesmärgiks oli kaasata Peipsi ja Liivi lahe piirkondade ettevõtjaid, julgustada neid suhtlema nii omavahel kui teiste ettevõtjatega, sh. ettevõtjatega väljaspoolt oma piirkonda.

 

Koostööprojekti tegevused: Õppereisi programm

1.päev, 13.mai, laupäev

Lufthansa lennud Tallinn – Frankfurt –Bordeaux (Prantsusmaa) 6.00-7.30 / 10.05 – 11.50

13.30 – 15.00 Arcachon lahe äärne austrikasvatus. Omaniku tutvustus austrite elust, kasvatusest ja tootmisprotsessist, degusteerimine.

15.30-17.00 Port de Larros’ sadam ja austrimuuseum - austriteemaline film. Meretarvete poe külastus (Comptoir de la mer Gujan-Mestras) ja sadamaga tutvumine.

Sõit tagasi Bordeaux’sse. Majutus.

2.päev, 14. mai, pühapäev

9.00-11.00 Kohaliku kalaturu külastus

11.30-16.00 Bordeaux messi külastus www.foiredebordeaux.com

3.päev, 15. mai, esmaspäev

Bordeuax piirkonnale tüüpilised veinid:

10.00-11.30 Le Réspide veiniloss

12.00-14.30 Veinimõis Trillon. Lõuna

15.00-16.00  Maison du Sauternes (valged magusad veinid)

16.30-18.00 Ekskursioon kohaliku pardikasvataja juurde. Pardikasvatajate ühingu toodete poe külastus.

4. päev, 16. mai, teisipäev

Sõit Bordeaux – Bilbao. Teel külastused Prantsuse poolse Baskimaa linnades:

 • Espelette - piprakaunalinn. Espelette pipar on kaitstud tootenimetusega tšillipipar. Tšillipipar aga on baskide toidulaua olulisem vürts. Kohaliku šokolaadimaja külastus.
 • San Jean de Luz – kalasadama ja linnaga tutvumine. Maitseelamuste poolelt on linn andnud maailmale makroonid.

Õhtupoolikul sõit Bilbaosse, majutus

5.päev, 17. mai, kolmapäev

10.00-15.00 Bilbao messi Food 4 Future külastus https://www.expofoodtech.com/

15.30-16.30 Biskaia transpordisilla külastus (19.sajandi insenerikunsti ime).

6.päev, 18. mai, neljapäev

10.00 – 13.00 Kohaliku giidiga toidukultuuri teemaline tuur, mille juurde kuulub rahvuslike pintxo’de valmistamise õpetus. Ülevaade baskide tüüpilisest toidulauast ja eripärastest maitsetest.

13.00-14.00  tutvumine Bilbao siseturuga, mis on müügipinna poolsest üks suuremaid siseturge Euroopas.

14.30-16.00 Bilbao linnaekskursioon jalgsi. Vaba aeg.


7.päev, 19. mai, reede

Varahommikune transfeer lennujaama. Lufthansa lennud Bilbao (Hispaania)  – Frankfurt – Tallinn 06.50-08.55 / 14.20 – 17.40

 

Projekti tulemused: Peipsi kalanduspiirkonnast osales õppereisil 15 isikut, Liivi lahe piirkonnast 11 isikut, kokku 26 osalejat.

Koostööprojekti 83402200008 tulemusaruanne

04. 05. 2023
Lisatud: 04 Mai 2023

Avatud kalasadamate päev 2023 Kolkja ja Varnja sadamas

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts.

Koostööprojekti sihtrühm: kõik huvilised

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev: 29.aprill 2023 kl 8.00-14.00

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine: detsember 2022 – aprill 2023; lõpparuanne mai 2023

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada avalikkusele kalasadamate toimimist ning kutselise kalandusega seonduvat.

Koostööprojekti tegevused: Avatud kalasadamate päeva raames oli võimalik tutvuda sadamate igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt, erinevate kalatoodete ja -söökide maitsmine ja kaasaostmine,  tomusid laevasõidud järvele, oli tegevusi lastele, toimus muusikaline meelelehutus jne. Sadamates oli võimalik tutvuda püügivahendite, kalalaevade ja -paatidega.

Projekti tulemused: Avatud kalasadamate päeval osales üle Eesti ca 32 000 külalist, Kolkja sadamas osales ca 2000 külastajat, Varnjas ca 2500 külastajat.

Sündmuse kajastuse lingid: https://agri.ee/avatud-kalasadamate-paev

https://lounaeestlane.ee/avatud-kalasadamate-paev-roomustas-taas-koiki-kalasopru/

Koostööprojekti 83402200009 tulemusaruanne

29. 05. 2023
Lisatud: 29 Mai 2023

Koostööprojekti nimetus: Sardiinia kalandust ja toidukultuuri tutvustav koolitusreis

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte Kalandus

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja esindajad (kokku 16 inimest) ning Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 14 inimest).

Koostööprojekti periood:

 • Projektitaotluse ja õppereisi ettevalmistamine – oktoober 2022 - mai 2023
 • Õppereis 20.-27.05.2023

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti „Sardiinia kalandust ja toidukultuuri tutvustav koolitusreis“ raames korraldati õppereis Itaalias Sardiinia saarele. Koostööprojekti eesmärgiks li tutvuda Sardiinia kalandusettevõtete tegemistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste sh pescaturismi arendamine; lisaks kuidas toimub kohaliku toidukultuuri arendamine ja tutvustamine.

Koostööprojekti tegevused: Õppereisi programm

20.mai, laupäev

Air Baltic lend Riia – Olbia 15.25 – 17.45

21.mai, pühapäev

Olbia: Hommikul kalapoe külastus ja tutvumine toodetega www.pescheriacalvisiolbia.com/en-gb/aldo-moro-avenue-gallery   Pescheria Calvisi on 26 töötajaga ettevõte, varustab kalatoodetega Põhja- Sardiiniat, klientuur koosneb hotellidest, restoranidest, supermarketitest.

Peatus prominentide rannikulinnas Porto Cervos

Porto Cervo – Tempio Pausania

Luras, omapärase era-etnograafiamuuseumi külastus, tutvumine Sardiinia kultuuriloo ja traditsioonidega

Luras – Porto Torres

22.mai, esmaspäev

Porto Torres – Stintino

Terve päeva kestev kalastustuur koos lõunasöögiga laeva pardal, soovijatele (9.30-17.30)

Kalastusreisil mitteosalejatega Sardiinia olulise kalanduslinna Alghero ja Neptuni koobaste külastus.

23.mai, teisipäev

Sõit Oristanosse, lääneranniku kalanduspiirkonda.

Teepeal peatus väga huvitava eelajaloolise tornehituse juures: Nuraghe S.Antine.

Cabras, Pontis Fish farm (laguuni kalandus, tutvumine traditsiooniliste püügimeetoditega)  www.pescatorisantandrea.com  

Külastasime bottarga valmistajat Spanu Giovanni in Cabras www.spanubottarga.com . Bottarga valmistamiseks kalamari (enamasti otse marjakottides) soolatakse, pressitakse, kuivatatakse (päikese käes) ja kaetakse vahel säilitamise huvides ka vahakihiga. Itaalias nimetatakse bottargat ka Sardiinia kaaviariks. On üks Sardiinia tuntumaid kalatooteid.

Õhtuks sõit pealinna Cagliarisse.

24.mai, kolmapäev

Sardiinia suurima toidu- ja kalaturu külastus kohaliku giidiga

Cagliaris  väike jalgsi linnaekskursioon.

 Audarya veinimõisa külastus. Tutvumine Sardiinia veinitootmisega.

25.mai, neljapäev

IDARANNIK: noorte kalandusalase harimisega tegelev keskus. Hariduskeskuse külastus

Tortoli kalanduskooperatiiviga tutvumine https://www.pescatortoli.it/home-3/. Kohalikud võimaldasid ka meie meeskonnal püügil osaleda. Saime ülevaate idaranniku kalandustegevusest.

26.mai, reede

Kohalike maitsete päev (terve päeva tuur)

Teekond Barbagia metsikutesse mägedesse, Sardiinia südamesse. See on ürgse looduse, ülimalt omapärase muusika ja kuulsate bandiidilugude maa. Lõunat sõime lambakasvatajate juures, et tutvuda autentse mägipiirkonna toidukultuuriga, mis erineb oluliselt rannapiirkondadest.

27.mai, laupäev

Lend Riiga 18.25-22.45

 

Projekti tulemused: Peipsi kalanduspiirkonnast osales õppereisil 16 isikut, Saaremaa piirkonnast 14 isikut, kokku 30 osalejat.

Osalejad said hea ülevaate Sardiinia erinevate piirkondade kalanduse traditsioonidest. Kalandus ja merendusalastest uuringutest, kalapüügikorraldusest, kvootide jaotusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite esindusorganisatsioonidega. Palju huvi pakkus ka tutvumine kohaliku toidukultuuriga.

Koostööprojekti 83402200003 tulemusaruanne

26. 10. 2022
Lisatud: 26 Oktoober 2022

Koostööprojekti nimetus: Gotlandi õppereis

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja esindajad.

Koostööprojekti periood:

 • Projektitaotluse ja õppereisi ettevalmistamine – september 2022
 • Õppereis 08.-14.10. 2022

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on saada nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi tutvudes Gotlandi kalanduspiirkonna ettevõtmistega, nt. kalandusega seotud toodete ja teenuste väljatöötamine, tootmine ja turundamine; turismi, sh. kalandusturismi teenuste ja toodete pakkumine ja turustamine; kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine.

Projekti alameesmärgiks kaasata ka Peipsi ja Virumaa piirkondade ettevõtjaid, julgustada neid

suhtlema nii omavahel kui teiste ettevõtjatega, sh. ettevõtjatega väljaspoolt oma piirkonda.

Koostööprojekti tegevused:

Õppereisi programm

08. oktoober, laupäev

16.45 – buss  Tartust

22.00 – laev Paldiski-Kapellskär

09. oktoober, pühapäev

7.30 – saabumine Kapellskäri, sõit Nynäshamni

11.45-15.00 – praam Gotlandile

10 oktoober, esmaspäev

Gotlandil toimuva programmi on kokku pannud Jaan Kamm ja Riina Noodapera

09.00 - 09.15 Kokkusaamine Donnerska majas, Visby.

09.30 Riina Noodapera (Gotlandi Maamajandusseltsi projektijuht ja konsultant, Eesti aukonsul) -  päevakava eesti keeles, enesetutvustus.

09.45 Kersti Oja (PKAK tegevjuht) - Eesti grupi inglisekeelne tutvustus.

10.00 Andreas Pettersson (Maavalitsuse kalandusnõustaja)- kalanduse olukord Gotlandil.

10.30 Riina Noodapera – kalandusega seotud Leader projektide tutvustus, „ Kala Gotlandist“, kalatoidu/piirkondlik toidukultuuri jne.

11.10 Gunilla Rosenkvist  (Uppsala Ülikool) - projektid ”Sinine keskus” ja ”Sinine Toit”

11.45 Roland Engqvist (Gotlandi regiooni EL-i koordinaator) - tulevikuvõimalused koostööks EL ühisprojektides.

12.15 Jaan Kamm (kalandusettevõtja/kalur)– Rootsi kalandusest üldiselt

12.45-13.30 Lõunasöök

13.45-14.15 Päeva kokkuvõte - koostöövõimalused tulevikus, tootearendus, import eksport

jne

14.30-16.00 Gotlandi muuseumi külastus (Riina Noodapera)

16.15-18.00 Visby linnaekskursioon (Riina Noodapera)

11 oktoober, teisipäev

Väljasõit lõuna poole mööda läänerannikut, vanad kalurikülad, laevkalmed, Ronehamni kalasadam, sealne kalatööstus ja külmhooned. Gotlandi suurim traaleri Vestland (30 meetrit) Pealelõunal idarannikul Herrviki sadam, Gutefisk kalatööstus.

12 oktoober, kolmapäev

Väljasõit Fårö saarele – Kivisambad, Fårö kirik. Tagasiteel Slite sadamas Eesti/Läti põgenike mälestuspaik, turismindus lähipiirkonnas, Cementa tehas.

13. oktoober, neljapäev

7.15-10.30 – praam Nynäshamni

12.00-15.00 Stockholmi suurte turgude Östermalmshalleni ja Hötorgshallen kalavalikuga tutvumine  (Jaan ja Annika Kamm)

21.00 – praam Kapellskärist Paldiskisse

14. oktoober, reede

8.30 – Saabumine Paldiskisse, buss Tartusse

Projekti tulemused: Peipsi kalanduspiirkonnast osales õppereisil 20 isikut, Virumaa piirkonnast 10 isikut, kokku 30