Töörühmade koosolekud

20. 01. 2015
Lisatud: 20 Jaanuar 2015
 Töörühmade koosolekud jaanuaris 2015

1. Sadamate uuendamise ning kala ja järvesaaduste väärindamise ja turustamise töörühm – 27.jaanuar kell 14.00
2. Kudealade taastamise ning koostöö ja koolituse töörühm – 28.jaanuar kell 13.00
3. Mitmekesistamise ning sotsiaalse heaolu ja kultuuriväärtuste edendamise töörühm – 29.jaanuar kell 13.00