Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Liikmeskond

Prindi PDF

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate

Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse

üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu-

või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.

PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. 

Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 €

ning iga-aastane liikmemaks 32  € (va. kohalikud omavalitsused

kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017

(alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta).

Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit

*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise

ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt.

PKAK põhikirja ptk. 3

 

 

Huvirühm Nr Liige
1. Kohaliku       1 Alutaguse vald
omavalitsuse 2 Jõgeva vald
üksused  3 Mustvee vald
  4 Kastre vald
  5 Luunja vald
  6 Peipsiääre vald
  7 Tartu vald
  8 Räpina vald
  9 Setomaa vald
2. Kalandus-   10 FIE Aivar Korotkov
sektori 11 FIE Alar Kähr
füüsilisest 12 FIE Aleksei Rõbakov
isikust  13 FIE Anatoli Katšan
ettevõtjad 14 FIE Denis Kuznetsov
  15 FIE Dmitri Klõga
  16 FIE Dimitri Smolkin
  17 FIE Fjodor Korotkov
  18 FIE Georgi Smuglin
  19 FIE Grigori Poljakov
  20 FIE Igor Kuznetsov
  21 FIE Janek Mertsina
  22 FIE Juri Šmutov
  23 FIE Leonid Rõzov
  24 FIE Margus Hilkja
  25 FIE Margus Narusing
  26 FIE Mihhail Guz
  27 FIE Oleg Golubov
  28 FIE Oleg Telenkov
  29 FIE Semjon Kolpakov
  30 FIE Sergei Ušakov
  31 FIE Taavi Vogt
  32 FIE Toivo Reinhold
  33 FIE Urmas Pirk
  34 FIE Valdek Nõmm
  35 FIE Veiko Jäämets
  36 FIE Viktor Mišin
  37 FIE Vladimir Rõžov
  38 FIE Väino Vaino
3. Kalandus-   39 AS Kallaste Kalur
sektori 40 AS Peipsi Kalamees
 juriidilisest 41 OÜ AER Autoservice
isikust  42 OÜ Artselon
ettevõtjad 43 OÜ Aver Baltic Fishing Group
  44 OÜ BMP Transit
  45 OÜ Empreste
  46 OÜ FisLike
  47 OÜ Griko
  48 OÜ Kalameister
  49 OÜ Kalevipoja Turismitalu
  50 OÜ Kalma Kala
  51 OÜ Kalma Kaubandus
  52 OÜ Katroni
  53 OÜ Kramsin
  54 OÜ Latikas
  55 OÜ Luua Grupp
  56 OÜ Madise kalapüük
  57 OÜ Meie Rand
  58 OÜ MIF Laine
  59 OÜ Ninametsa
  60 TÜ Peipsi Kalandusühistu
  61 TÜ Peipsi Kalapüügi TO
  62 OÜ Peipsi Kalatööstus
  63 OÜ Peipsi Kaubandus
  64 OÜ Peipsi Kuld
  65 OÜ Peipsi Laguun
  66 OÜ Peipus
  67 OÜ Pootsman PT
  68 OÜ Raigrod
  69 OÜ Rolevar
  70 TÜ Salo-Kala 
  71 OÜ Silm ja Säga
  72 OÜ Sixtorm
  73 OÜ Supracom
  74 OÜ T.R Tamme Auto 
  75 OÜ Tell-Line Grupp
  76 OÜ Ventofor
  77 OÜ Vikbisnis
  78 OÜ Villa Marika
  79 OÜ UAFG
4. Ettevõtjad,      80 FIE Aleksandr Krivonogov
kes tegelevad 81 FIE Fjodor Maspanov
 majandus- 82 FIE German Bestšaštnõi
tegevusega 83 FIE Taavi Pirk
muul   84 FIE Toivo Kivi
tegevusalal 85 AS Evemar
kui 86 OÜ AT Maagrupp
kalapüügi- või  87 OÜ Kaldar
vesiviljelus- 88 OÜ Nordix Pro
toodete 89 OÜ Mari TS
tootmine või  90 OÜ Torioja
töötlemine 91 OÜ Venturo
5. Muud    92 MTÜ Alajõe Ranna Sadama Ühing
füüsilised 93 MTÜ Dimari
ja juriidilised  94 MTÜ Kaks Kaptenit
isikud 95 MTÜ Kaldapiäskesed
  96 MTÜ Kalma Areng
  97 MTÜ Kalma Sadam
  98 MTÜ Lohusuu Lodi
  99 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus
  100 MTÜ Mehikoorma Arengu Selts
  101 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit
  102 MTÜ Peipsi Puhkeala
  103 MTÜ Peipsi Ühendus
  104 MTÜ Rannapungerja Sadam
  105 MTÜ Sassukvere Sadam
  106 MTÜ Tammispää Harrastuskalurite Selts
  107 MTÜ Varnja Sadam
  108 MTÜ Vasknarva Rand
  109 SA Vooremaa Looduskeskus
  110 MTÜ Võõpsu Külasadam
  111 Sergei Štroman
 

Bänner

Viimane uudis

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 11.-18. jaanuar 2019.a. tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos, aadressil Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa, 49503. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 18. jaanuar 2019.a kuupäeva postitemplit, e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile kersti@pkak.ee hiljemalt 18. jaanuar 2019.a kella 17.00-ks.

2019.a. projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023” tegevussuundades:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine
  3. Kalasadamate uuendamine
  4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Peipsi kalanduspiirkonna 2015-2023 strateegiale ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab PKAK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidegasaab tutvuda PKAK kodulehel http://pkak.ee/index.php/dokumendid/32-toetuse-taotlemise-dokumendid.html

2019. aasta eelarvevahendid:

PKAK 2019. aasta IX voor  1. tegevussuund Väärindamine või turustamine 2. tegevussuund Majandustegevuse mitmekesistamine 3. tegevussuund Kalasadamate uuendamine 4. tegevussuund Koelmualad ja kalade asustamine 5. tegevussuund Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi …
Eelarve (euro) 84 669,50 97 567,70 473 497,30 114 856,40 72 079,50

*Vabade vahendite olemasolu korral toimub veel üks taotlusvoor 23.-30.august 2019.a.

Kersti Oja

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht

www.pkak.ee

kersti@pkak.ee